LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020)

09:28 AM 03/02/2020 |   Lượt xem: 128 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(03/02/2020)
9h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Văn phòng UB   Trung tâm HNQG số 1 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Nghe báo cáo dự thảo Đề án phân định 3 khu vực Đồng chí Nguyễn Văn Tân, PVT Vụ CSDT

 - TT, PCN Y Thông;

- Đ/c Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ CSDT; đ/c Võ Văn Bảy, Vụ trưởng, CVP CT 135

- Đ/c Nguyễn Văn Tân, Phó Vụ trưởng Vụ CSDT;

- Thành viên BST xây dựng Đề án thuộc UB.
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
9h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ II Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh thiết Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết Phòng họp tầng 15, trụ sở Ủy ban
Thứ Ba
(04/02/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Vụ TCCB

- Bí thư Đảng ủy, TT, PCN Nông Quốc Tuấn;

- Vụ trưởng Vụ TCCB.
Phòng họp tầng 9, trụ sở Ủy ban
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Làm việc với Ngân hàng thế giới tại Việt Nam và các nhà tài trợ nước ngoài cho việc xây dựng Chương trình MTQG phát triển  KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030

Vụ HTQT

- Đồng chí Hà Việt Quân, Vụ trưởng Vụ HTQT;

- Đồng chí Bế Thị Hồng Vân, Phó Vụ trưởng Vụ CSDT;

- Đại diện Tổ thường trực Đề án: Đ/c: Bùi Văn Lịch, Nguyễn Mạnh Huấn, Phạm Bình Sơn;

- Thư ký BTCNUB.
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
Thứ Tư
(05/02/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2020

Văn phòng UB   Phòng họp Chính phủ
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Làm việc với Văn phòng Ủy ban về kết quả công tác tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020 Văn phòng UB

- Lãnh đạo VP;

- Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng;

- Công chức, người lao động Văn phòng đại diện Thành phố Hồ Chí Minh dự trực tuyến.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2020

Văn phòng UB   Phòng họp Chính phủ
Thứ Năm
(06/02/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030 Vụ KHTC Hội đồng thẩm định Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
14h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Lãnh đạo Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Vụ HTQT

- Đồng chí Hà Việt Quân, Vụ trưởng Vụ HTQT;

- Đồng chí Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ CSDT;

- Thư ký BT, CN.

Phòng họp tầng 9, Trụ sở Ủy Ban
Thứ Sáu
(07/02/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Tiểu ban tổ chức nội dung Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 Vụ DTTS Các đồng chí Thành viên Tiểu ban chuẩn bị nội dung Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
9h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp Hội đồng lương Ủy ban Vụ TCCB Thành viên Hội đồng lương Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban