LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020)

04:49 PM 28/02/2020 |   Lượt xem: 266 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(02/3/2020)
14h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Tổ Biên tập đề án tiêu chí phân định vùng DTTS và MN Đ/c Nguyễn Văn Tân, PVT Vụ CSDT

- Đồng chí Lê Sơn Hải, TT, PCN;

- Tổ Biên tập.
Phòng họp tầng 9, Trụ sở Ủy ban
8h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Làm việc với Tổng cục Thống kê về tổng kết cuộc điều tra 53 DTTS năm 2019, Kế hoạch tiếp nhận và công bố kết quả điều tra Vụ KHTC Lãnh đạo và Chuyên viên Vụ KHTC Tổng cục Thống kê
8h30 TT, PCN
 Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19 (nCoV) Văn phòng UB   Phòng Hội đàm, Tầng 02, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ
9h30 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan duyệt hồ sơ Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin Văn phòng BSCĐ và ĐU

- Các đồng chí UV BTV Đảng ủy;

- Văn phòng BCSĐ & ĐU.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Uỷ ban
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan duyệt hồ sơ Đại hội Chi bộ Vụ Kế hoạch Tài chính Văn phòng BSCĐ và ĐU

- Các đồng chí UV BTV Đảng ủy;

- Văn phòng BCSĐ & ĐU.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Uỷ ban
15h30 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan duyệt hồ sơ Đại hội Chi bộ Thanh tra Ủy ban Văn phòng BSCĐ và ĐU

- Các đồng chí UV BTV Đảng ủy;

- Văn phòng BCSĐ & ĐU.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Uỷ ban
Thứ Ba
(03/3/2020)
Cả ngày BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2020 Vụ CSDT

- Đồng chí Lê Sơn Hải, TT, PCN;

- Đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó Vụ trưởng Vụ CSDT;

- Đồng chí Đào Xuân Quy, Phó Trưởng phòng CSKT Tổng hợp Vụ CSDT.
Phòng họp Chính phủ, Tầng 03, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan duyệt hồ sơ Đại hội Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển Văn phòng BSCĐ và ĐU

- Các đồng chí UV BTV Đảng ủy;

- Văn phòng BCSĐ & ĐU.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Uỷ ban
9h30 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan duyệt hồ sơ Đại hội Chi bộ Nhà khách Dân tộc Văn phòng BSCĐ và ĐU

- Các đồng chí UV BTV Đảng ủy;

- Văn phòng BCSĐ & ĐU.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Uỷ ban
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan duyệt hồ sơ Đại hội Vụ Tuyên truyền Văn phòng BSCĐ và ĐU

- Các đồng chí UV BTV Đảng ủy;

- Văn phòng BCSĐ & ĐU.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Uỷ ban
15h30 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan duyệt hồ sơ Đại hội Chi bộ Tạp chí Dân tộc Văn phòng BSCĐ và ĐU

- Các đồng chí UV BTV Đảng ủy;

- Văn phòng BCSĐ & ĐU.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Uỷ ban
Thứ Tư
(04/3/2020)
14h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Tổ Biên tập đề án tiêu chí phân định vùng DTTS và MN chuẩn bị dự thảo quyết định của TTg CP Đ/c Nguyễn Văn Tân, PVT Vụ CSDT Do đồng chí Nguyễn Văn Tân, PVT Vụ CSDT mời Phòng họp tầng 9, Trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan duyệt hồ sơ Đại hội Chi bộ Vụ Tổng hợp Văn phòng BSCĐ và ĐU

- Các đồng chí UV BTV Đảng ủy;

- Văn phòng BCSĐ & ĐU.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Uỷ ban
8h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thống nhất hồ sơ, nội dung dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030 Tổ Công tác Thường trực xây dựng Chương trình MTQG Đại diện Tổ Công tác Thường trực xây dựng Chương trình MTQG Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
9h30 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan duyệt hồ sơ Đại hội Ban Quản lý Dự án Chuyên ngành Xây dựng Văn phòng BSCĐ và ĐU

- Các đồng chí UV BTV Đảng ủy;

- Văn phòng BCSĐ & ĐU.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Uỷ ban
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan duyệt hồ sơ Đại hội Vụ Pháp chế Văn phòng BSCĐ và ĐU

- Các đồng chí UV BTV Đảng ủy;

- Văn phòng BCSĐ & ĐU.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Uỷ ban
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để thống nhất hồ sơ, nội dung dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030 Tổ Công tác Thường trực xây dựng Chương trình MTQG Đại diện Tổ Công tác Thường trực xây dựng Chương trình MTQG Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
15h30 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan duyệt hồ sơ Đại hội Vụ Dân tộc Thiểu số Văn phòng BSCĐ và ĐU

- Các đồng chí UV BTV Đảng ủy;

- Văn phòng BCSĐ & ĐU.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Uỷ ban
Thứ Năm
(05/3/2020)
14h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Tiếp và làm việc với Ông Thomas Schuller-Gotzburg Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Áo tại Việt Nam

Văn phòng UB,

Vụ HTQT

1. Phía Ủy ban Dân tộc:

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ: HTQT, CSDT, DTTS, Tuyên truyền;

- Chuyên viên Vụ HTQT;

- Phóng viên Báo DT&PT, Trung tâm Thông tin.

2. Phía Đại sứ quán Áo:

- Ông Thomas Schuller-Gotzburg, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Áo tại Việt Nam;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phụ trách mảng nông nghiệp, Thương vụ Áo tại Hà Nội.

Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan duyệt hồ sơ Đại hội Vụ Chính sách Dân tộc Văn phòng BSCĐ và ĐU

- Các đồng chí UV BTV Đảng ủy;

- Văn phòng BCSĐ & ĐU.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Uỷ ban
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Làm việc với Bộ Y tế để thống nhất hồ sơ, nội dung dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030 Tổ Công tác Thường trực xây dựng Chương trình MTQG Đại diện Tổ Công tác Thường trực xây dựng Chương trình MTQG Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
9h30 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan duyệt hồ sơ Đại hội Vụ Địa phương I Văn phòng BSCĐ và ĐU

- Các đồng chí UV BTV Đảng ủy;

- Văn phòng BCSĐ & ĐU.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Uỷ ban
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan duyệt hồ sơ Đại hội Đảng bộ Bộ phận Học viên Dân tộc Văn phòng BSCĐ và ĐU

- Các đồng chí UV BTV Đảng ủy;

- Văn phòng BCSĐ & ĐU.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Uỷ ban
14h00

TT, PCN
Lê Sơn Hải,

TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh

Làm việc với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam để thống nhất hồ sơ, nội dung dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030 Tổ Công tác Thường trực xây dựng Chương trình MTQG Đại diện Tổ Công tác Thường trực xây dựng Chương trình MTQG Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
15h30 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan duyệt hồ sơ Đại hội Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban Văn phòng BSCĐ và ĐU

- Các đồng chí UV BTV Đảng ủy;

- Văn phòng BCSĐ & ĐU.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Uỷ ban
Thứ Sáu
(06/3/2020)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với đồng chí Bí thư Đảng ủy và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm về công tác cán bộ Vụ TCCB Do đồng chí Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ TCCB mời Phòng họp tầng 9, Trụ sở Ủy ban
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Tổ Đề án xây dựng CT MTQG vùng DTTS và MN Đ/c Bùi Văn Lịch , Vụ trưởng Vụ CSDT Do đồng chí Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ CSDT mời Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19 (nCoV) Văn phòng UB   Phòng Hội đàm, Tầng 02, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ
9h30 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan duyệt hồ sơ Đại hội Vụ Hợp tác Quốc tế Văn phòng BSCĐ và ĐU

- Các đồng chí UV BTV Đảng ủy;

- Văn phòng BCSĐ & ĐU.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Uỷ ban
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Làm việc với Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao Văn phòng UB

 

Phòng họp tầng 17, Trụ sở Uỷ ban