LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019)

06:58 PM 29/11/2019 |   Lượt xem: 281 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(02/12/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019 Văn phòng UB   Trụ sở Chính phủ

8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Dân tộc Vụ TCCB Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Dân tộc Phòng 503, tầng 5 trụ sở Ủy ban Dân tộc, số 349 Đội Cấn
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị

Văn phòng

BCSĐ & ĐU
  Hội trường tầng G, trụ sở Ban Tổ chức Trung ương (số 2A, Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội)
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Làm việc với Vụ KHTC về công tác chuẩn bị kế hoạch năm 2020 và Tổ nghiên cứu xây dựng Báo cáo đánh giá việc thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu nhiệm vụ 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025 và xây dựng Báo cáo tổng kết chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, định hướng chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Vụ KHTC,

Tổ nghiên cứu xây dựng Báo cáo

- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của Vụ KHTC;

- Tổ nghiên cứu xây dựng Báo cáo;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Phòng làm việc của TT, PCN
16h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Rà soát công tác chuẩn bị đón đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và tổ chức Hội thảo Tiếp tục vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào và chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc; tổ chức giao lưu nhân dân giữa đại biểu DTTS, người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào tại tỉnh Nghệ An

Văn phòng UB,

Vụ HTQT

- Các đồng chí dự họp theo danh sách tại Thông báo Kết luận số 90/TB-UBDT ngày 02/12/2019;

- Đồng chí Trần Trung, Quyền Giám đốc HVDT; Đồng chí Bế Trung Anh, Phó Giám đốc HVDT.

Phòng 504, tầng 5 trụ sở Ủy ban Dân tộc, số 349 Đội Cấn
Thứ Ba
(03/12/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban

Văn phòng UB,

Vụ TCCB,

VP BCSĐ và ĐU,

Vụ KHTC,

Tổ thường trực Đề án tổng thể
Theo thông báo của Văn phòng BCSĐ & ĐU về truyền đạt ý kiến của Bí thư BCSĐ Phòng 504, tầng 5 trụ sở Ủy ban Dân tộc, số 349 Đội Cấn
14h00 TT, PCN
Y Thông
Làm việc với Văn phòng Chính phủ về Đề án “Bảo vệ và phát triển các DTTS đặc biệt dân tộc dưới 10 nghìn người theo hướng đảm bảo sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc”

Văn phòng UB,

Vụ ĐP I

- Đại diện Văn phòng Chính phủ;

- Đại diện Lãnh đạo, công chức được giao nhiệm vụ của Vụ ĐP I;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Phòng làm việc của TT, PCN
Thứ Tư
(04/12/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Giao ban công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

Vụ Tổng hợp,

Văn phòng UB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban;

- Thường trực Đảng ủy;

- Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III, Văn phòng Đại diện tại tp. Hồ Chí Minh họp trực tuyến;

- Tập thể Lãnh đạo Văn phòng, công chức phòng Hành chính - Thư ký.
Phòng họp 503, tầng 5 trụ sở Ủy ban Dân tộc, số 349 Đội Cấn
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Đi công tác tỉnh Hòa Bình

Văn phòng UB

Thư ký BT, CN Tỉnh Hòa Bình
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Làm việc với Tổ Soạn thảo xây dựng thuyết minh giai đoạn 2 (2021-2025) của chương trình CTDT/16-20 Tổ Soạn thảo Tổ Soạn thảo Phòng làm việc của TT, PCN
Từ ngày 04/12/2019 đến ngày 08/12/2019 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Đi công tác tỉnh Nghệ An đón đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và tổ chức Hội thảo Tiếp tục vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào và chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc; tổ chức giao lưu nhân dân giữa đại biểu DTTS, người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam – Lào tại tỉnh Nghệ An

Văn phòng UB,

Vụ HTQT

Các vụ, đơn vị liên quan Tỉnh Nghệ An
Thứ Năm
(05/12/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Lễ kỷ niệm 65 năm học sinh miền Nam trên đất Bắc và khánh thành khu lưu niệm của Trường Cán bộ Dân tộc miền Nam

Văn phòng UB

Theo Giấy mời Tỉnh Hòa Bình
8h00 TT, PCN
Y Thông
Dự Đại hội VI, nhiệm kỳ 2019-2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Văn phòng UB   Trung tâm Hội nghị Quốc gia
12h00 TT, PCN
Y Thông
Đón tiếp đồng chí Xay xổm phon Phôm vi hản - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Văn phòng UB, 

Vụ HTQT

Thành viên được phân công theo Công văn số 73/UBDT-HTQT ngày 30/11/2019 Nhà khách Hồ Tây
14h00 TT, PCN
Y Thông
Đi công tác tỉnh Nghệ An

Văn phòng UB,

Vụ HTQT
Công chức giúp việc TT, PCN Tỉnh Nghệ An
Thứ Sáu
(06/12/2019)
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Đi công tác tỉnh Nghệ An Văn phòng UB Thư ký BT, CN Tỉnh Nghệ An
19h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Tuần văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 Văn phòng UB   TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Từ ngày 06/12/2019 đến ngày 07/12/2019 TT, PCN
Y Thông
Tham gia đón Đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và tổ chức Hội thảo

Văn phòng UB,

Vụ HTQT
Theo Kế hoạch Tỉnh Nghệ An
Thứ Bảy
(07/12/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Hội thảo Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào và chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc

Văn phòng UB,

Vụ HTQT

Theo Giấy mời Tỉnh Nghệ An
19h30 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Giao lưu nhân dân giữa đại biểu DTTS, người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Văn phòng UB,

Vụ HTQT
Theo Giấy mời Tỉnh Nghệ An
Chủ Nhật
(08/12/2019)
  BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Đi công tác tỉnh Sóc Trăng Văn phòng UB Thư ký BT, CN Tỉnh Sóc Trăng