LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ ngày 02/02/2019 đến ngày 10/02/2019)

11:59 AM 01/02/2019 |   Lượt xem: 72 |   In bài viết | 

Thời gian

Trực Lãnh đạo Ủy ban

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Trực cấp Vụ

Địa điểm

Thứ Bảy
02/02
Cả ngày TT, PCN
Phan Văn Hùng
Trực Tết Nguyên đán năm 2019 Văn phòng UB Đ/c Lò Quang Tú, Chánh Văn phòng UB Trụ sở cơ quan số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
Chủ Nhật
03/02
Cả ngày TT, PCN
Phan Văn Hùng
Trực Tết Nguyên đán năm 2019 Văn phòng UB

- Sáng: Đ/c Lưu Xuân Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ DTTS;

- Chiều: Đ/c Nguyễn Mạnh Huấn, Phó Vụ trưởng Vụ KH-TC.

Trụ sở cơ quan số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
Thứ Hai
04/02
Cả ngày TT, PCN
Phan Văn Hùng
Trực Tết Nguyên đán năm 2019 Văn phòng UB

Đ/c Mai Linh Nhâm, Phó Chánh Văn phòng

Trụ sở cơ quan số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
Thứ Ba
05/02
Cả ngày TT, PCN
Phan Văn Hùng
Trực Tết Nguyên đán năm 2019 Văn phòng UB

Đ/c Nguyễn Văn Thức, Phó Chánh Văn phòng

Trụ sở cơ quan số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
Thứ Tư
06/02
Cả ngày TT, PCN
Phan Văn Hùng
Trực Tết Nguyên đán năm 2019 Văn phòng UB Đ/c Ngô Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng Trụ sở cơ quan số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
Thứ Năm
07/02
Cả ngày TT, PCN
Phan Văn Hùng
Trực Tết Nguyên đán năm 2019 Văn phòng UB

- Sáng: Đ/c Lý Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

- Chiều: Đ/c Nghiêm Xuân Hán, Phó Chánh Thanh tra UBDT.
Trụ sở cơ quan số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
Thứ Sáu
08/02
Cả ngày TT, PCN
Phan Văn Hùng
Trực Tết Nguyên đán năm 2019 Văn phòng UB

- Sáng: Đ/c Đỗ Văn Đại, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền;

- Chiều: Đ/c Đặng Tiến Hùng, Phó Vụ trưởng Phó CVP 135.

Trụ sở cơ quan số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
Thứ Bảy
09/02
Cả ngày TT, PCN
Phan Văn Hùng
Trực Tết Nguyên đán năm 2019 Văn phòng UB

- Sáng: Đ/c Trần Nữ Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ HTQT;

- Chiều: Đ/c Bế Thị Hồng Vân, Phó Vụ trưởng Vụ CSDT.
Trụ sở cơ quan số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
Chủ Nhật
10/02
Cả ngày TT, PCN
Phan Văn Hùng
Trực Tết Nguyên đán năm 2019 Văn phòng UB

- Sáng: Đ/c Phạm Chí Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp;

- Chiều: Đ/c Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ TCCB.
Trụ sở cơ quan số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội