LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ ngày 01/4/2019 đến 06/4/2019)

02:56 PM 29/03/2019 |   Lượt xem: 146 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(01/4/2019)
14h00 - 15h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban về công tác cán bộ 

Văn phòng BCSĐ&ĐU,

Vụ Tổ chức cán bộ,

Nhà khách Dân tộc

- Các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng Ủy ban;

- Chánh Văn phòng BCSĐ&ĐU;

- Lãnh đạo Nhà khách Dân tộc, các bên liên quan do Nhà khách Dân tộc mời;

- Chánh Văn phòng UB, Thư ký BT, CN.
Phòng họp Nhà D
15h15 - 17h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban về chủ trương phê duyệt điều chỉnh dự án Nhà khách Dân tộc
Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019

TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh

Tham gia đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW Văn phòng UB Thư ký, giúp việc Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

Tỉnh Ninh Thuận,

Tỉnh Bình Thuận

Thứ Ba
(02/4/2019)
Cả ngày BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019 Văn phòng UB   Trụ sở Chính phủ
8h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đại học Thái Nguyên Văn phòng UB  

Trung tâm Hội nghị ĐH Thái Nguyên,

tỉnh Thái Nguyên

8h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự Hội thảo về văn hóa văn nghệ Khmer Văn phòng UB  

Đài Truyền hình

Việt Nam

14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc:

- Dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng quý I, nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý II năm 2019 trình Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 35;

- Tờ trình công tác phát triển Đảng.
Văn phòng BCSĐ&ĐU Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc Phòng họp Nhà D
Thứ Tư
(03/4/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc với Tổ Thường trực xây dựng Đề án Tổng thể

Đ/c Bùi Văn Lịch,

Vụ trưởng

Vụ CSDT

- Thành viên Tổ thường trực xây dựng Đề án Tổng thể;

- Đ/c Võ Văn Bảy, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng ĐP CT 135;

- Đ/c Phan Hồng Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Phòng họp Nhà D
14h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

- Sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I, nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý II năm 2019

- Công tác phát triển Đảng.
Văn phòng BCSĐ&ĐU

- Uỷ viên BCH Đảng bộ;

- Bí thư các tổ chức đảng trực (trường hợp bí thư đi công tác thì cử phó bí thư dự thay. Các đ/c thành phần tham dự thuộc chi bộ Vụ Địa phương II và III dự trực tuyến).

- Trưởng các tổ chức đoàn thể cơ quan Ủy ban Dân tộc
Hội trường Nhà C
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Đi công tác Cần Thơ kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019

Văn phòng UB,

Vụ ĐP III
 

Thành phố

 Cần Thơ

Thứ Năm
(04/4/2019)
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Họp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về công tác chuẩn bị Đại hội dân tộc thiểu số các cấp của tỉnh Bạc Liêu Văn phòng UB   Tỉnh Bạc Liêu
Thứ Sáu
(05/4/2019)

9h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

TT, PCN
Y Thông

Đi công tác Cần Thơ Văn phòng UB  

Thành phố

Cần Thơ

8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Tổng duyệt chương trình truyền hình trực tiếp Họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019

Văn phòng UB,

Vụ ĐP III
 

Thành phố

 Cần Thơ

Thứ Bảy
(06/4/2019)
8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Các TT, PCN:

Lê Sơn Hải,

Hoàng Thị Hạnh,
Y Thông

Họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019

Vụ Địa phương III,

Văn phòng UB
Theo giấy mời Hội trường Thành ủy TP Cần Thơ