LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UỶ BAN (Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021)

09:04 AM 01/02/2021 |   Lượt xem: 45 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(01/02/2021)

8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Văn phòng UB   Trung tâm Hội nghị Quốc gia

8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Làm việc với Văn phòng Uỷ ban về Chương trình công tác năm 2021

Văn phòng UB

  Phòng họp tầng 11, trụ sở Ủy ban

Cả ngày

TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Đi công tác tỉnh Yên Bái chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 Văn phòng UB

Theo Kế hoạch được phê duyệt

Tỉnh Yên Bái

Thứ Ba
(02/02/2021)

8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2021

Văn phòng UB

  Phòng họp Chính phủ, tầng 3, nhà 9 tầng, trụ sở Chính phủ
Thứ Tư
(03/02/2021)

8h30

TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự cuộc họp trực tuyến của Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19

Văn phòng UB

  Trụ sở Chính phủ
Thứ Năm
(04/02/2021)

 

         
Thứ Sáu
(05/02/2021)