LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ 12/2/2018 đến 23/2/2018)

04:11 PM 09/02/2018 |   Lượt xem: 67 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(12/2)

 

         

Thứ Ba
(13/2)

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư
(14/2)

 

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Trực Lãnh đạo Ủy ban trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 ( từ ngày 14/2 đến 20/2/2018)

Văn phòng Ủy ban

 

Trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc

Thứ Năm
(15/2)

           

Thứ Sáu
(16/2)

           

Thứ Bẩy
(17/2)

           

Chủ Nhật
(18/2)

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai
(19/2)

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba
(20/2)

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư
(21/2)

9h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đầu xuân Mậu Tuất 2018

Văn phòng UB, Công đoàn, Đoàn Thanh niên

Theo Thông báo số 19/TB-UBDT

Hội trường nhà C

Thứ Năm
(22/2)

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
(23/2)

8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

- Hội ý Lãnh đạo Ủy ban;

- Nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Văn phòng UB, Vụ Tổng hợp

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch -Tài chính, Tổng hợp;

- Lãnh đạo Văn phòng, công chức phòng Hành chính -Thư ký.

Phòng họp nhà D

Thứ Bảy
(24/2)

8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Dự Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" tại Làng Văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam

 

 

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội