Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 44 (Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023)

03:21 PM 29/10/2023 |   Lượt xem: 69 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
30/10
8h BTCN Hầu A Lềnh dự phiên thảo luận tại hội trường Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV (Cả ngày) CSDT Thủ trưởng: KHTC, CSDT; PCVP 1719 Nguyễn Thị Nga; PCVP Bùi Quốc Thắng Phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội
16h TTPCN Y Thông chủ trì Lễ trao quyết định nghỉ hưu cho lãnh đạo một số vụ, đơn vị TCCB, VPUB Đại diện LĐ các vụ, đơn vị; tập thể TTUB, Vụ CTDTĐP; PV: CTTĐT, BDTPT. Hội trường tầng 3 và các điểm cầu
16h TTPCN Nông Thị Hà đi công tác tỉnh Bắc Kạn VPUB   Tỉnh Bắc Kạn
Từ 30/10 - 03/11 TTPCN Y Vinh Tơr dự Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV VPUB   Nhà Quốc hội
Thứ Ba
31/10
8h30 TTPCN Y Thông tham gia Đoàn khảo sát của Ban Dân vận TW khảo sát công tác dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS VPUB   Trụ sở Bộ Nội vụ, số 8 Tôn Thất Thuyết, HN
14h BTCN Hầu A Lềnh dự phiên thảo luận tại hội trường Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV về KTXH và Thành viên Chính phủ trao đổi, giải trình CSDT Thủ trưởng: KHTC, CSDT; PCVP 1719 Nguyễn Thị Nga; PCVP Bùi Quốc Thắng Phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội
Cả ngày TTPCN Nông Thị Hà đi công tác tỉnh Bắc Kạn VPUB   Tỉnh Bắc Kạn
Thứ Tư
01/11
8h BTCN Hầu A Lềnh dự phiên thảo luận tại hội trường Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV về KT-XH và Thành viên Chính phủ trao đổi, giải trình (Cả ngày) VPUB Thủ trưởng: KHTC, CSDT; PCVP 1719 Nguyễn Thị Nga; PCVP Bùi Quốc Thắng Phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội
8h30 TTPCN Y Thông chủ trì cuộc họp lấy ý kiến xây dựng và hoàn thiện dự thảo nội dung Báo cáo trả lời Danh sách các vấn đề của Ủy ban Công ước CERD quan tâm HTQT Theo GM Phòng họp 504
17h15 BTCN Hầu A Lềnh dự họp Thường trực Chính phủ chuẩn bị cho Phiên họp Chính phủ tháng 10 VP1719 Đại diện LĐ VP1719 Phòng khách lớn, Nhà trắng, Trụ sở Chính phủ
Thứ Năm
02/11
8h BTCN Hầu A Lềnh dự phiên thảo luận tại hội trường Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV VPUB

Thủ trưởng: KHTC, CSDT; PCVP 1719 Nguyễn Thị Nga; PCVP Bùi Quốc Thắng

Phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội
9h TTPCN Y Thông đi công tác tỉnh Bắc Giang VPUB, PC Gv TTPCN TP. Bắc Giang
14h TTPCN Y Thông chủ trì Hội thảo Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong đồng bào DTTS trong tình hình mới khu vực Đông Bắc năm 2023 PC Theo KH TP. Bắc Giang
15h TTPCN Nông Thị Hà đi công tác tỉnh Cao Bằng VPUB Gv TTPCN Tỉnh Cao Bằng
Thứ Sáu
03/11
6h TTPCN Nông Quốc Tuấn đi công tác tỉnh Lai Châu và dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I, tại tỉnh Lai Châu và Tuần du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2023 VPUB Đại diện Lđ VPUB Tỉnh Lai Châu
9h BTCN Hầu A Lềnh tiếp xã giao Đại sứ AiLen (Vụ HTQT chuẩn bị tài liệu) HTQT, VPUB Đại diện Lđ: HTQT, VPUB, VP 1719, BQL DA EMPS; Thư ký BTCN; PV: Cổng TTĐT, Báo DTPT Phòng khách T5
Cả ngày TTPCN Y Thông chủ trì Hội thảo Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong đồng bào DTTS trong tình hình mới khu vực Đông Bắc năm 2023 PC Theo KH TP. Bắc Giang
Cả ngày TTPCN Nông Thị Hà đi công tác tỉnh Cao Bằng VPUB Gv TTPCN Tỉnh Cao Bằng
Thứ Bẩy
04/11
8h BTCN Hầu A Lềnh dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương KHTC, VP1719 Đại diện LĐ VP1719 PH Chính phủ, Tầng 3, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
Chủ Nhật
05/11
12h TTPCN Y Thông đi công tác tỉnh Lâm Đồng VPUB   TP. Đà Lạt

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử UBDT thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan UBDT; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.