Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 42 (Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023)

01:19 PM 15/10/2023 |   Lượt xem: 947 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
16/10
8h TTPCN Nông Quốc Tuấn dự phiên họp thứ hai Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trực tuyến với các địa phương VP, TTCĐS Đại diện LĐ: VP, TTCĐS Phòng hội đàm, Tầng 2, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
13h30 TTPCN Y Vinh Tơr dự cuộc họp trực tuyến về Hồ sơ của Chính phủ trình Quốc hội về các cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các CTMTQG VP 1719 Đại diện LĐ VP 1719 Phòng họp số 1, Tầng 3, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
14h BTCN Hầu A Lềnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII VPBCSĐ; VPUB; TTCĐS. Toàn thể đảng viên Đảng bộ cơ quan UBDT HT tầng 3
Thứ Ba
17/10
8h TTPCN Nông Quốc Tuấn nghe báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch khắc phục, triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng của UBDT VP, TTCĐS VP, TTCĐS: LĐ, CV được phân công; Tổ công tác đôn đốc, kiểm tra theo QĐ số 623/QĐ-UBDT Phòng họp 504
10h30 BTCN Hầu A Lềnh trả lời phỏng vấn Đài tiếng nói Việt Nam VPUB   Phòng họp T9
14h TTPCN Y Vinh Tơr họp với các vụ, đơn vị liên quan về công tác tổ chức  Hội nghị biểu dương người có uy tín năm 2023 DTTS Ld, Cv phụ trách: DTTS, VP, TTUB, KHTC, TCCB, Tuyên truyền Phòng họp 504
15h30 BTCN Hầu A Lềnh dự cuộc họp giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội về các nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV   Theo GM Nhà Quốc hội
Thứ Tư
18/10
8h30 TTPCN Y Vinh Tơr họp Hội đồng thẩm định Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 ở các cấp TCCB, VP 1719 Thành viên Hội đồng theo QĐ số 707/QĐ-UBDT Phòng họp 504
9h BTCN Hầu A Lềnh dự Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam   Theo GM Hội trường T3
14h BTCN Hầu A Lềnh nghe báo cáo: (1) Công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín năm 2023; (2) Tiến độ tham mưu ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ
(TTPCN Y Vinh Tơr chỉ đạo chuẩn bị nội dung)
DTTS TTPCN Y Vinh Tơr;
DTTS: Lđ, Cv phụ trách; Lđ: TT, KHTC; VPUB: CVP, các PCVP, CVTH; Thư ký BTCN
Phòng họp 504
Thứ Năm
19/10
16h BTCN Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị công bố Quyết định công tác cán bộ TCCB, VPUB

Theo GM

HT tầng 3
Thứ Sáu
20/10
8h BTCN, các TTPCN xử lý công việc thường xuyên (Cả ngày) VPUB Theo lịch Trụ sở cơ quan
Thứ Bẩy
21/10
         
Chủ Nhật
22/10
         

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử UBDT thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan UBDT; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.