Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 40 (Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023)

08:07 PM 01/10/2023 |   Lượt xem: 899 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Từ 02-08/10 BTCN Hầu A Lềnh, TTPCN Y Vinh Tơr dự Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII VPUB Theo GM Số 1, Hùng Vương
Thứ Hai
02/10
16h TTPCN Y Vinh Tơr chủ trì họp Hội đồng thẩm định Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư CTMTQG 1719 KHTC, VP 1719 Theo GM Phòng họp 504
17h BTCN Hầu A Lềnh họp phương án tuyển dụng, xét tuyển, thi tuyển công chức, viên chức; Công tác thẩm định bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình 1719 các cấp. TCCB

- TCCB: Lđ, Cv phụ trách;

- VPUB: CVP, PCVP Thắng, CVTH;

- TK BT

Phòng họp T9
Thứ Ba
03/10
17h BTCN Hầu A Lềnh họp công tác thẩm định hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng CNTT tập trung phục vụ Chương trình 1719; Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Kho dữ liệu 53 DTTS. KHTC 

- KHTC: Lđ, Cv phụ trách; VPUB: CVP, PCVP Thắng, CVTH; TK BTCN

Phòng họp T9
Thứ Tư
04/10
8h TTPCN Y Thông khám sức khỏe định kỳ VPUB   BV Hữu Nghị
16h BTCN Hầu A Lềnh dự cuộc họp về hồ sơ và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg DTTS Vụ trưởng Vụ DTTS PH Tầng 7, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
Thứ Năm
05/10
6h TTPCN Y Thông đi công tác tỉnh Nghệ An TTr, VPUB

GV TTPCN

TP Vinh tỉnh Nghệ An
15h TTPCN Y Thông dự công bố quyết định thanh tra các chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc tại tỉnh Nghệ An TTr Theo KH UBND tỉnh Nghệ An
Thứ Sáu
06/10
16h30 TTPCN Y Thông đi công tác TH, VPUB Vụ TH: Đại diện LĐ, CV TP. HCM
Thứ Bẩy
07/10
7h30 TTPCN Y Thông dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024 Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh TH, VPUB Theo KH Trường Dự bị Đại học TP. HCM
Chủ Nhật
08/10
         

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử UBDT thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan UBDT; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.