Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 39 (Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 01/10/2023)

06:48 AM 24/09/2023 |   Lượt xem: 896 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
25/9
8h BTCN Hầu A Lềnh dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (Từ ngày 25/9 đến ngày 29/9/2023) VP Theo QĐ Học viện CTQG Hồ Chí Minh
Thứ Ba
26/9
8h TTPCN Nông Quốc Tuấn làm việc với TTCĐS về triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 1667/KH-UBDT ngày 22/9/2023 về hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10 của UBDT năm 2023 TTCĐS BGĐ và LĐ các phòng thuộc TTCĐS Phòng họp T11
8h30 TTPCN Y Vinh Tơr chủ trì làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội CSDT, VP1719 Đại diện LĐ, CV: CSDT, VP1719, VPUB Phòng họp 504
14h TTPCN Y Vinh Tơr làm việc với VPĐP CTMTQG 1719 VP1719 Tập thể LĐ VP1719 Phòng họp T7
14h30 TTPCN Y Thông dự buổi gặp mặt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Đoàn đại biểu Quỹ học bổng Vừ A Dính CSDT   Phòng Khánh tiết, Phủ Chủ tịch
Thứ Tư
27/9
8h TTPCN Nông Quốc Tuấn làm việc với Văn phòng Ủy ban VPUB Cấp ủy, LĐVP, Trưởng các phòng Phòng họp 506
8h TTPCN Y Thông dự cuộc họp về hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) PC Đại diện LĐ Vụ PC Phòng họp số 1, Tầng 3, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
8h TTPCN Y Vinh Tơr họp Ban Soạn thảo xây dựng Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư và Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Chương trình MTQG DTTS&MN VP1719 Theo GM Phòng họp 504
14h TTPCN Y Vinh Tơr họp Hội đồng thẩm định Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện Chương trình MTQG DTTS&MN ở các cấp TCCB, VP1719 Thành viên Hội đồng theo QĐ số 707/QĐ-UBDT Phòng họp T7
15h TTPCN Y Vinh Tơr đi công tác tỉnh Đắk Lắk VP   Tỉnh Đắk Lắk
16h TTPCN Y Thông tiếp Đoàn đại biểu Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Đắk Lắk DTTS, VPUB

Đại diện LĐ, CC: DTTS, VPUB; Đại điện LĐ: CSDT, TT, CTDTĐP, VP1719, TTr, NKDT; GV TTPCN; PV: Cổng TTĐT, BDTPT.

Phòng họp 506
Thứ Năm
28/9
8h TTPCN Y Thông dự phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2023 PC   PH Chinh phủ, Tầng 03, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
8h TTPCN Y Vinh Tơr dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV VP

Theo KH

Tỉnh Đắk Lắk
14h TTPCN Nông Quốc Tuấn dự cuộc họp Thường trực Chính phủ VP1719, KHTC Đại diện LĐ VP 1719 Phòng Khách lớn, Nhà trắng, Trụ sở Chính phủ
15h50 TTPCN Y Thông dự phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội PC Đại diện LĐ Vụ Pháp chế Phòng Tân Trào, Tầng 2, Nhà Quốc hội
Thứ Sáu
29/9
8h TTPCN Y Vinh Tơr dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV VP Theo KH Tỉnh Đắk Lắk
17h TTPCN Y Thông dự cuộc họp về hỗ trợ huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới VP1719 Đại diện LĐ VP 1719 Phòng Hoa Mai, Nhà Quốc hội
Thứ Bẩy
30/9
7h30 BTCN Hầu A Lềnh dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương KHTC, VP1719 Đại diện LĐ VP1719 PH Chính phủ, Tầng 3, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
Chủ Nhật
01/10
8h BTCN Hầu A Lềnh chủ trì họp Ban cán sự Đảng TCCB Theo GM Phòng họp 504

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử UBDT thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan UBDT; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.