Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 23 (Từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023)

10:28 AM 04/06/2023 |   Lượt xem: 437 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
5/6
8h00 BTCN Hầu A Lềnh nghe báo cáo các nội dung chuẩn bị phục vụ phiên chất vấn Quốc hội (Vụ CSDT chủ trì; Các đơn vị chuẩn bị nội dung theo thông báo của VPUB) VPUB Thủ trưởng: CSDT, VP1719, KHTC, TCCB, PC, TT, DTTS; PCVP: Phạm Bình Sơn, Bùi Quốc Thắng; Thư ký BTCN; Trưởng P.TH, Cổng TTĐT Phòng 504
8h00 TTPCN Y Vinh Tơr dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV VPUB VPUB Phòng Diên Hồng, Tầng 3, Nhà Quốc hội
8h00 Các TTPCN xử lý công việc thường xuyên (Cả ngày) VPUB Theo lịch Trụ sở cơ quan
Thứ Ba
6/6
8h00 BTCN, các TTPCN xử lý công việc thường xuyên (Cả ngày) VPUB Theo lịch Trụ sở cơ quan
8h00 TTPCN Y Vinh Tơr dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV VPUB VPUB Phòng Diên Hồng, Tầng 3, Nhà Quốc hội
14h00 BTCN Hầu A Lềnh, TTPCN Y Vinh Tơr dự phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV VPUB, CDST, KHTC, VP1719 Thủ trưởng: CSDT, KHTC, VP1719; PCVP Bùi Quốc Thắng; Báo DTPT Phòng Diên Hồng, Tầng 3, Nhà Quốc hội
Thứ Tư
7/6
8h00 BTCN Hầu A Lềnh, TTPCN Y Vinh Tơr dự phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV (Cả ngày) VPUB, CDST, KHTC, VP1719 Thủ trưởng: CSDT, KHTC, VP1719; PCVP Bùi Quốc Thắng; Báo DTPT Phòng Diên Hồng, Tầng 3, Nhà Quốc hội
14h00 TTPCN Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Quy chế làm việc của UBDT
(Tài liệu đã được cập nhật trên Hệ thống Phòng họp số UBDT: ph2.ubdt.gov.vn)
VPUB và cá nhân có liên quan Đại diện LĐ các vụ, đơn vị; các đ/c trong Ban soạn thảo theo Quyết định số 408/QĐ-UBDT ngày 02/6/2023 Phòng 504
Thứ Năm
8/6
8h00 BTCN Hầu A Lềnh, TTPCN Y Vinh Tơr dự phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV (Cả ngày) VPUB, CDST, KHTC, VP1719

Thủ trưởng: CSDT, KHTC, VP1719; PCVP Bùi Quốc Thắng; Báo DTPT

Phòng Diên Hồng, Tầng 3, Nhà Quốc hội
14h00 BTCN Hầu A Lềnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số
(TTPCN Nông Quốc Tuấn chỉ đạo TTCĐS chuẩn bị nội dung, tham mưu thành phần bổ sung)
TTCĐS Thành viên BCĐ, Tổ GV BCĐ; VPUB: CVP, các PCVP, TH, Cổng TTĐT; Báo DTPT Phòng 504
14h00 TTPCN Y Thông đi công tác tỉnh Hà Giang VPUB  CC giúp việc TTPCN TP Hà Giang
Thứ Sáu
9/6
8h00 TTPCN Y Vinh Tơr dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV VPUB VPUB Phòng Diên Hồng, Tầng 3, Nhà Quốc hội
8h00 TTPCN Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 41, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Trực tuyến) VP BCSĐ, VPUB, TTCĐS BTV Đảng uỷ; BCH Đảng bộ; VP BCSĐ Phòng 504
8h00 TTPCN Y Thông, thành viên BCĐQG về Thanh niên làm việc với UBND tỉnh Hà Giang   Theo Kế hoạch UBND tỉnh Hà Giang
Thứ Bảy
10/6
8h00 TTPCN Y Vinh Tơr dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV VPUB VPUB Phòng Diên Hồng, Tầng 3, Nhà Quốc hội
Chủ Nhật
11/6
         

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử UBDT thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan UBDT; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần. 

- Các phiên họp giao ban, tài liệu được cập nhật tại Hệ thống Phòng họp số (E-Cabinet) của UBDT: ph2.ubdt.gov.vn