CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC VÀ TRỰC LÃNH ĐẠO ỦY BAN TUẦN 36 (Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021)

06:13 PM 29/08/2021 |   Lượt xem: 179 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(30/8/2021)
7h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI  Vụ CSDT, VPUB, Báo DT&PT, TTTT

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ CSDT;

- Đồng chí Bùi Quốc Thắng, PCVP.
Phòng họp 503
14h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Dự họp Thường trực Chính phủ về các nội dung: Kết quả thực hiện NSNN năm 2021, dự toán năm 2022; kế hoạch tài chính ngân sách giai đoạn 2022- 2024; tình hình thực hiện đầu tư công năm 2021, dự kiến năm 2022

Vụ KHTC, BQLDAĐT CNXD

  Phòng khách lớn Nhà trắng, Trụ sở Chính phủ
Cả ngày TT, PCN
Lê Sơn Hải
Trực Lãnh đạo Ủy ban Văn phòng UB Theo phân công của Lãnh đạo Ủy ban và phân công của các vụ, đơn vị Trụ sở Ủy ban
Thứ Ba
(31/8/2021)
9h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Chủ trì Hội ý Lãnh đạo Ủy ban trực tuyến tuần 36 Văn phòng UB, Vụ TH Theo Quy chế làm việc của Ủy ban. Phòng họp 503 và các điểm cầu
14h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

Nghe báo cáo các nội dung: (1) Hồ sơ, thủ tục dự án xây dựng trụ sở UBDT, Học viện Dân tộc (BQLDAĐTCNXD chuẩn bị); (2) Các dự án triển khai năm 2021 liên quan đến ứng dụng CNTT (Vụ KHTC, VPUB chuẩn bị) BQLDAĐTCNXD, Vụ KHTC, VPUB

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- Thủ trưởng các vụ, đơn vị liên quan.

Phòng họp 503
14h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc trực tuyến với Vụ Tuyên truyền triển khai nhiệm vụ tháng 9/2021 Vụ Tuyên truyền Tập thể Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền  
Cả ngày TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Trực Lãnh đạo Ủy ban Văn phòng UB Theo phân công của Lãnh đạo Ủy ban và phân công của các vụ, đơn vị Trụ sở Ủy ban
Thứ Tư
(01/9/2021)
8h45

BT, CN
Hầu A Lềnh

Dự Lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2021) Văn phòng UB   Văn phòng Chính phủ
9h45

BT, CN
Hầu A Lềnh

Nghe báo cáo về công tác tổ chức bộ máy UBDT, HVDT và nội dung hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan làm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Vụ TCCB Vụ trưởng Vụ TCCB

Phòng họp BT, CN

14h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Tiếp đại diện Việt Nam của tổ chức Golden Forest Equity Partners, Hàn Quốc về tài trợ test xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid- 19 Ag Văn phòng UB Văn phòng UB Tại trụ sở
14h00 TT, PCN
Y Thông
Dự họp Ủy ban Xã hội nghe một số bộ, ngành báo cáo về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 6 tháng đầu năm 2021 Vụ DTTS   Phòng 330, tầng 3, Trụ sở các cơ quan của Quốc hội
15h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

Nghe báo cáo về Đề án xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam Vụ DTTS

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh;

- Vụ trưởng Vụ DTTS; Đ/c Bùi Thị Hiền, Trưởng phòng VTLT; Đ/c Hoàng Thị Huyền và Đỗ Thị Mến (chuyên viên Vụ DTTS).

Phòng họp 503
Cả ngày TT, PCN
Y Thông
Trực Lãnh đạo Ủy ban Văn phòng UB Theo phân công của Lãnh đạo Ủy ban và phân công của các vụ, đơn vị Trụ sở Ủy ban
Thứ Năm
(02/9/2021)
    Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9      
Thứ Sáu
(03/9/2021)
Cả ngày TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự họp Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Vụ CSDT   Trụ sở Văn phòng Chính phủ

 

Ghi chú:

   - Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

   - Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.