CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC VÀ TRỰC LÃNH ĐẠO ỦY BAN DÂN TỘC TUẦN 38 (Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021)

06:25 PM 11/09/2021 |   Lượt xem: 127 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(13/9/2019)
9h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Chủ trì Hội ý Lãnh đạo Ủy ban trực tuyến tuần 38 (Mời Thủ trưởng các vụ, đơn vị dự tại các điểm cầu) Văn phòng UB, Vụ TH

Theo Quy chế làm việc của Ủy ban

Phòng họp 503 và các điểm cầu
15h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

Dự phiên họp thứ 03 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV (Báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện CT MTQG) Văn phòng ĐPCTMTQG

- Lãnh đạo VPĐPCTMTQG;

- Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP.

Phòng Tân Trào, Tầng 2, Nhà Quốc hội

Cả ngày TT, PCN
Lê Sơn Hải
Trực Lãnh đạo Ủy ban Văn phòng UB Theo phân công của Lãnh đạo Ủy ban và phân công của các vụ, đơn vị Trụ sở Ủy ban

Thứ Ba
(14/9/2021)

8h00

BT, PCN
Hoàng Thị Hạnh

Dự buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam Vụ Tuyên truyền

Đ/c Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền

Phòng Hội đàm Tầng 2, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
9h00 BT, CN
Hầu A Lềnh
Chủ trì họp với các bộ, ngành thống nhất một số nội dung liên quan đến Chương trình MTQG Văn phòng ĐPCTMTQG, VPUB

- Lãnh đạo VPĐPCTMTQG;

- Đ/c Nguyễn Mạnh Huấn, VT Vụ KHTC;

- Đ,c Hoàng Văn Tuyên, VT Vụ CSDT;

- Đ/c Lò Quang Tú, CVP;

- Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP.
Phòng họp 506
Cả ngày TT, PCN
Y Thông
Trực Lãnh đạo Ủy ban Văn phòng UB Theo phân công của Lãnh đạo Ủy ban và phân công của các vụ, đơn vị Trụ sở Ủy ban

Thứ Tư
(15/9/2021)

8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Dự Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến Văn phòng BCS Đảng & ĐU, VPUB   Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
Cả ngày TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Trực Lãnh đạo Ủy ban Văn phòng UB Theo phân công của Lãnh đạo Ủy ban và phân công của các vụ, đơn vị Trụ sở Ủy ban

Thứ Năm
(16/9/2021)

8h00 BT, CN
Hầu A Lềnh
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế

Văn phòng UB

 

Hội trường lớn, Tầng 2, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
14h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban

Vụ TCCB,

Văn phòng BCS Đảng và ĐU

- Ủy viên Ban Cán sự Đảng;

- Chánh Văn phòng BCS Đảng và Đảng ủy; 

- Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP.

Phòng họp 506
Cả ngày TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Trực Lãnh đạo Ủy ban Văn phòng UB Theo phân công của Lãnh đạo Ủy ban và phân công của các vụ, đơn vị Trụ sở Ủy ban

Thứ Sáu
(17/9/2021)

9h00 BT, CN
Hầu A Lềnh
Nghe báo cáo các nội dung: (1) Các đề án, dự án, chương trình liên quan đến lĩnh vực CNTT  giai đoạn 2016 - 2021; (2) Rà soát, đề xuất các nội dung sử dụng ngân sách từ nguồn chi thường xuyên năm 2021; (3) Tiến độ thực hiện các nội dung công việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 VụKHTC

 Lãnh đạo Vụ KHTC;

- Đ/c Lò Quang Tú, CVP;

- Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP.
Phòng họp 503
14h00 BT, CN
Hầu A Lềnh
Trả lời phỏng vấn Báo Nhân dân Văn phòng UB Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP Phòng họp Bộ trưởng, Chủ nhiệm
15h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Làm việc với Vụ Chính sách Dân tộc về dự thảo Quyết định danh sách các thôn ĐBKK vùng đồng bào DTTS và MN gia đoạn 2021- 2025 Vụ CSDT

- Vụ trưởng Vụ CSDT;

- Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP.
Phòng họp Bộ trưởng, Chủ nhiệm
16h00 BT, CN
Hầu A Lềnh
Chủ trì Lễ trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và thuyên chuyển công tác đối với Lãnh đạo cấp Vụ của Ủy ban Dân tộc Vụ TCCB, VPUB Theo Giấy mời Hội trường tầng 3
Cả ngày TT, PCN
Y Thông
Trực Lãnh đạo Ủy ban Văn phòng UB Theo phân công của Lãnh đạo Ủy ban và phân công của các vụ, đơn vị Trụ sở Ủy ban
Thứ Bảy
(18/9/2021)
  BT, CN
Hầu A Lềnh
Xử lý công việc tại cơ quan Văn phòng UB   Trụ sở Ủy ban
Chủ Nhật
(19/9/2021)
9h00 BT, CN
Hầu A Lềnh
Nghe Văn phòng CTMTQG báo cáo công tác chuẩn bị phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 20/9/2021 Văn phòng CTMTQG

 - Lãnh đạo VPĐPCTMTQG;

- Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP.
Phòng họp Bộ trưởng, Chủ nhiệm

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.