CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN TUẦN 52 (Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021)

07:29 PM 20/12/2021 |   Lượt xem: 499 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
20/12

         
Thứ Ba
21/12
         
Thứ Tư
22/12
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật phòng, chống ma tuý; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và vệ sinh an toàn, an toàn thực phẩm VPUB   Phòng Hội đàm, Tầng 2, trụ sở Chính phủ
Thứ Năm
23/12
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 VPUB  

TTHN Quốc tế, số 11, Lê Hồng Phong, HN

14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn dự Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị và Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư VPUB   Hội trường lớn Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, HN
Thứ Sáu
24/12
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự họp cho ý kiến về việc tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khoá IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 VPUB   Phòng họp Bộ Chính trị, số 1 Hùng Vương, Hà Nội
13h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đi công tác tỉnh Lai Châu VPUB   Tỉnh Lai Châu
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông dự họp Thường trực Chính phủ Vụ KHTC, VPUB   Phòng họp Tầng 3, Trụ sở Chính phủ 
20h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự Ngày hội văn hoá dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu VPUB, Vụ TT Đ/c Đinh Xuân Thắng, PVT Vụ Tuyên truyền Tỉnh Lai Châu

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.