CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN TUẦN 51 (Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)

11:24 AM 12/12/2021 |   Lượt xem: 122 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
13/12

8h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 51 VPUB, Vụ TH, TTTT

- Theo Quy chế làm việc của UBDT;

- Vụ trưởng, Tập thể Lãnh đạo các vụ, đơn vị dự thính;

- Vụ Địa phương II, III và Văn phòng đại diện tại TPHCM dự trực tuyến.

Phòng họp 503 và các điểm cầu
14h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự Hội nghị tổng kết năm 2021 của Vụ Pháp chế Vụ Pháp chế Vụ Pháp chế Phòng họp 504
15h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì hội nghị ký Chương trình hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 với Đài truyền hình Việt Nam Vụ TT, VPUB Theo Kế hoạch Phòng họp 506
Thứ Ba
14/12
7h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh dự Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng VP BCS Đảng, VPUB Các đ/c Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội
14h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh dự Hội nghị kiểm điểm cuối năm Vụ Tổ chức cán bộ  Vụ TCCB

- Thủ trưởng các vụ, đơn vị dự thính;

- Vụ trưởng Vụ ĐPII, III dự trực tuyến.

Phòng họp 503 và các điểm cầu
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự Chương trình Dấu ấn Techfest và Whise 2021 VPUB   Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11, Lê Hồng Phong
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông họp với Đoàn công tác Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) Vụ KHTC, VPUB

- Đ/c Hoàng Văn Xô, Phó VT Vụ KHTC;

- Đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị: HTQT, TCCB, CSDT, VPCT 1719;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Phòng họp 506
14h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh nghe Tạp chí Dân tộc báo cáo về Phương án tiếp tục xuất bản Tạp chí Dân tộc  TCDT Lãnh đạo TCDT Phòng họp tầng 15
Thứ Tư
15/12
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn dự Hội nghị tổng kết năm 2021 của Trung tâm Thông tin TTTT

- Tập thể TTTT;

- Đ/c Vũ Trung Kiên, PCVP.

Phòng họp 506
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải giảng bài Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN khóa 83 VPUB   Học viện Quốc phòng
8h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh dự hội nghị tổng kết, kiểm điểm Văn phòng CTMT 1719 năm 2021 VP1719

- Theo Giấy mời;

- Đồng chí Bùi Quốc Thắng, PCVP.

Phòng họp 503
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự Hội nghị tổng kết năm 2021 của Vụ Tuyên truyền Vụ TT Tập thể Vụ TT Phòng họp tầng 15
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn dự Hội nghị tổng kết năm 2021 của Văn phòng Ủy ban VPUB

- Tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động VPUB;

- Văn phòng đại diện tại TPHCM dự trực tuyến.

Phòng họp 503
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự Hội nghị tổng kết năm 2021 của Vụ Tổng hợp Vụ TH Vụ Tổng hợp Phòng họp 504
15h00

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh dự Hội nghị tổng kết 5 năm (2016–2021) thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận và kế hoạch giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương (dự kiến)

VPUB VPUB Trụ sở Chính phủ
16h00 Dự kỳ họp thứ 16 Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003 và vinh danh Nghệ thuật Xoè Thái VPUB   Số 51 Ngô Quyền, Hà Nội
19h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự Chương trình khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên  VPUB VPUB Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô
Thứ Năm
16/12
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn dự Hội nghị kiểm điểm cuối năm Văn phòng Ban Cán sự Đảng VPBCS Đảng Văn phòng Ban Cán sự Đảng Phòng họp tầng 11
8h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh dự hội nghị tổng kết, kiểm điểm Vụ Kế hoạch- Tài chính năm 2021 Vụ KHTC

- Theo Giấy mời;

- Đồng chí Bùi Quốc Thắng, PCVP.

Phòng họp 503
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự Hội nghị tổng kết năm 2021 của Nhà khách Dân tộc NKDT NKDT Nhà khách Bộ Quốc phòng, 299 Thụy Khuê
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự Hội nghị tổng kết năm 2021 của Vụ Dân tộc thiểu số Vụ DTTS Tập thể Vụ DTTS Phòng họp 504
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông dự tổng kết công tác năm 2021 của Thanh tra Ủy ban Thanh tra UB Tập thể Lãnh đạo, công chức Thanh tra UB Phòng họp 506
16h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tham gia Chương trình toạ đàm VTV5 tuyên truyền tăng cường tình hữu nghị trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia Vụ TT   Trường quay S7, Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
20h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự Lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu về biên giới quốc gia với chủ đề "Biên cương Tổ quốc tôi" VPUB   Trung tâm phát thanh-Truyền hình Quân đội, số 165, phố Xã Đàn
Thứ Sáu
17/12
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông dự tổng kết công tác năm 2021 của Vụ Địa phương I Vụ ĐP I Tập thể Lãnh đạo, công chức Vụ Địa phương I; Phòng họp 502
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự Hội nghị tổng kết năm 2021 của Vụ Chính sách Dân tộc Vụ CSDT Vụ CSDT Phòng họp 506
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự Hội nghị tổng kết năm 2021 của Tạp chí Dân tộc TCDT Tập thể TCDT Phòng họp 504

Thứ Bảy

18/12

8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông dự Đại hội đại biểu Hỗ trợ phát triển Kinh tế - Miền núi lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026. Vụ TCCB, VPUB   Hội trường Hoa Sen, Khách sạn Công đoàn Quảng Bá, 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội

Chủ Nhật

19/12

8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh dự Đại hội thành lập Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (dự kiến) VPUB VPUB Số 11, Lê Hồng Phong

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.