CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN TUẦN 49 (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021)

10:25 AM 27/11/2021 |   Lượt xem: 104 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
29/11

9h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh dự họp Thường trực Chính phủ cho ý kiến về các nội dung: Tình hình phát triển KT-XH tháng 11 và 11 tháng năm 2021; Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN năm 2022

Vụ KHTC,

VPUB

VPUB Phòng họp Chính phủ, Tầng 3, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đi công tác Thành phố Cần Thơ VPUB   Thành phố Cần Thơ
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Vụ PC, VPUB   Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11, Lê Hồng Phong, Ba Đình, HN
14h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì Hội ý Lãnh đạo Ủy ban trực tuyến tuần thứ 49 VPUB, Vụ TH

- Theo Quy chế làm việc của UBDT;

- Thủ trưởng các vụ, đơn vị họp dự thính.

Phòng họp 503 và các điểm cầu
Thứ Ba
30/11
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự Hội nghị trực tuyến "Biểu dương hộ gia đình làm kinh tế giỏi và hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số TP. Hà Nội" VPUB Theo Giấy mời Phòng họp 701, trụ sở UBND thành phố, số 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông dự Diễn đàn “Hợp tác tiểu vùng và phát triển bền vững và bao trùm”  Vụ HTQT Đại diện Lãnh đạo Vụ HTQT Khách sạn Sheraton, K5, Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội
14h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh dự họp trực tuyến toàn quốc Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số TTTT, VPUB BCĐ CĐS Ủy ban; CVP: VPUB, VPCT 1719 Phòng họp 503
16h45 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì Lễ công bố quyết định nghỉ hưu đối với Lãnh đạo cấp vụ (Đồng chí Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm)

Vụ TCCB, VPUB

Theo Giấy mời Phòng họp 502
Thứ Tư
01/12
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh nghe Vụ Tuyên truyền và các đơn vị liên quan báo cáo về Kế hoạch năm 2022 thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo Vụ TT

-  Đại diện LĐ và chuyên viên Vụ TT;

- Đại diện LĐ các vụ, đơn vị tham gia thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg.

Phòng họp 504
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh họp Hội đồng Biên tập Tạp chí Dân tộc lần 2 năm 2021 Tạp chí Dân tộc

- Các đ/c Thành viên Hội đồng Biên tập

- Lãnh đạo, viên chức, người lao động Tạp chí Dân tộc
Phòng họp 504
Thứ Năm
02/12
Cả ngày Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021

VPUB

  Phòng họp Chính phủ, Tầng 3, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
20h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021

VPUB

  Nhà hát Lớn Hà Nội
Thứ Sáu
03/12
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo về chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và nhân sự của các Phòng: HCQT, VTLT&KSTTHC, TH VPUB

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Trưởng các Phòng: TH, KTTV, HCQT, VTLT&KSTTHC.

Phòng họp tầng 11

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.