CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN TUẦN 45 (Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021)

09:09 PM 31/10/2021 |   Lượt xem: 135 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
01/11/2021

13h30

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Giảng bài lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN Văn phòng UB   Học viện Quốc phòng
Thứ Ba
02/11/2021
15h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

Họp với Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về các nội dung chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025 (Vụ Tuyên truyền, VPCT 1719 chuẩn bị tài liệu gửi Bộ trưởng, Chủ nhiệm trước 10 giờ ngày 02/11)  Vụ TT, VP ĐP CTMTQG, Văn phòng UB

- Trưởng các đơn vị: TT, VPCT1719, CSDT, KHTC, TCCB, VPUB;

- Đc Bùi Quốc Thắng, PCVP.
Trụ sở Trung ương Đoàn TNCS HCM, số 62 Bà Triệu
Thứ Tư
03/11/2021
8h00

TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh

Dự Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV Văn phòng UB   Phòng Diên Hồng, tầng 3, Nhà Quốc hội
14h00

TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh

Đi công tác tỉnh Tuyên Quang Văn phòng UB Chuyên viên Vụ DTTS Tỉnh Tuyên Quang
15h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Đi công tác tỉnh Lạng Sơn Văn phòng UB   Tỉnh Lạng Sơn
Thứ Năm
04/11/2021
8h30

TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh

Dự Lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang

Văn phòng UB; Vụ DTTS

Chuyên viên Vụ DTTS Tỉnh Tuyên Quang
9h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Dự Lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021) Văn phòng UB   Tỉnh Lạng Sơn
14h00

TT, PCN 
Nông Quốc Tuấn

Dự Hội nghị của Chính phủ trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước Vụ TCCB Đại diện Lãnh đạo Vụ TCCB Tầng 3, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
15h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

Làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang VPCT 1719 Trưởng các đơn vị: VPCT 1719, CSDT, KHTC; Cổng TTĐT; HCQT; Đ/c Bùi Quốc Thắng. Trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang
Thứ Sáu
05/11/2021
8h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự Hội thảo khoa học “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan nhà nước Vụ DTTS Đ/c Phạm Tuấn Mạnh, PVT Vụ DTTS Hội trường 400, nhà B, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam
8h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

Chủ trì Hội nghị giao ban công tác dân tộc tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2021 Vụ TH, Văn phòng UB

- Theo Quy chế làm việc của Ủy ban;

- Vụ Địa phương II, III, Văn phòng đại diện tại TPHCM dự trực tuyến.
Phòng họp 503
10h30

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Dự họp tại Văn phòng Trung ương Đảng Văn phòng UB   Văn phòng TW Đảng
14h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Chủ trì cuộc họp cấp cao với Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (Vụ KHTC chuẩn bị tài liệu gửi Bộ trưởng, Chủ nhiệm trong ngày 03/11 ) Vụ KHTC

- TT,PCN Y Thông;

- Trưởng các đơn vị: VPCT1719, HTQT, CSDT, VPUB;

- Đ/c Hoàng Văn Xô, Phó VT Vụ KHTC;

- Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP.
Phòng họp 503
Thứ Bảy
06/11/2021
15h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 Văn phòng UB Văn phòng UB Tầng 3, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
Chủ nhật
07/11/2021
8h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Dự Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (dự kiến) Văn phòng UB Văn phòng UB Số 46 Tràng Thi

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.