CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN TUẦN 43 (Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021)

09:01 AM 16/10/2021 |   Lượt xem: 137 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
18/10/2021

8h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện nhiệm vụ VPUB Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP

Trụ sở Chính phủ

10h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Tổng Biên tập Báo DT&PT về xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2021 Báo DT&PT Tổng Biên tập Báo DT&PT Phòng làm việc TT, PCN
14h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Chủ trì: (1) Hội ý Lãnh đạo Ủy ban trực tuyến tuần thứ 43 (Mời Thủ trưởng các vụ, đơn vị dự tại các điểm cầu); (2) Vụ TCCB báo cáo phương án sắp xếp, kiện toàn cấp phòng; (3) Công đoàn cơ quan báo cáo phương án thành lập các CLB thể thao

VPUB, Vụ TH, Vụ TCCB, Công đoàn UB

Theo Quy chế làm việc của Ủy ban

Phòng 503 và các điểm cầu

Thứ Ba
19/10/2021

8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy:

(1) Về công tác Đoàn Thanh niên:

- Công tác kiện toàn BTV, BCH, Bí thư, Thường vụ Đoàn Thanh niên cơ quan UBDT giai đoạn 2017-2022;

- Công tác quy hoạch Đoàn Thanh niên cơ quan UBDT giai đoạn 2022-2027;

- Dự thảo văn bản của BTV Đảng ủy chỉ đạo công tác Đại hội Đoàn thanh niên.

(2) Về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng: Nghe UBKT Đảng ủy báo cáo kết quả kiểm tra theo Khoản 1, Điều 32, Điều lệ Đảng.

- Đ/c Lò Quang Tú, Ủy viên BTV Đảng bộ;

- Đ/c Nguyễn Văn Chính, Bí thư Đoàn Thanh niên.

Các đồng chí Ủy viên BTV Đảng bộ. Phòng họp tầng 11
8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Sinh hoạt Chi bộ Vụ Tuyên truyền Vụ TT   Phòng họp 504
9h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Làm việc với Giám đốc Ban QLDA ĐTCNXD và Giám đốc Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (dự kiến) Ban QL DAĐTCNXD

- GĐ Ban QLDAĐTCNXD;

- GĐ Làng VH các dân tộc Việt Nam;

- Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP.
Phòng họp 503
10h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Vụ Tuyên truyền Vụ TT Tập thể Lãnh đạo Vụ TT Phòng họp 504
14h00

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Làm việc với Văn phòng Ủy ban nghe báo cáo: Về việc thực hiện đeo thẻ công chức; Chuẩn bị quà tặng và Lịch Tết Nguyên đán năm 2022 Văn phòng UB

- Lãnh đạo Văn phòng UB;

- Trưởng các phòng: TH, KTTV, HCQT.

Phòng họp tầng 11
15h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự Thủ tưởng Chính phủ gặp mặt đại diện các tầng lớp phụ nữ nhận ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 Văn phòng UB   Trụ sở Chính phủ

Thứ Tư
20/10/2021

Cả ngày

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Họp Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam Vụ CSDT, VPUB   Trụ sở Liên minh HTX Việt Nam
9h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Dự kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV VPUB VPUB

Phòng Diên Hồng, Tầng 2, Nhà Quốc hội

14h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

Họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của UBDT nghe báo cáo: (1) Quy chế làm việc, chức năng nhiệm vụ, phân công công tác, kế hoạch hoạt động năm 2021 - 2022 của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; (2) Các nội dung theo Thông báo số 1269/TB-UBDT ngày 13/09/2021 về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm (Văn phòng UB đôn đốc tài liệu)

TTTT

Thành viên BCĐ, Tổ giúp việc; VPUB

Phòng họp 506

Thứ Năm
21/10/2021

9h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với đ/c Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương về Hội nghị tổng kết và ký kết Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2021 - 2025 Vụ CSDT

- Lãnh đạo và chuyên viên Vụ CSDT;

- Lãnh đạo và chuyên viên Vụ TT;

- Lãnh đạo và chuyên viên VPĐP CTMTQG;

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UB;

- Lãnh đạo Vụ DTTS.

Phòng họp 503
15h00 BT, CN
Hầu A Lềnh
Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ IX năm 2021 Báo DTPT - Đ/c Hoàng Thị Hạnh, TT, PCN;
- Đ/c Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ TCCB;
- Đ/c Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ KHTC;
- Đ/c Lò Quang Tú Chánh, VPUB;
- Đ/c Hoàng Thị Lề, Vụ trưởng Vụ TT;
- Đ/c Lưu Xuân Thuỷ, Vụ trưởng Vụ DTTS;
- Tập thể Lãnh đạo Báo DTPT;
- Đ/c Bùi Quốc Thắng, Phó Chánh VP UB;
- Đ/c Trần Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ TT.
Phòng họp 503

Thứ Sáu
22/10/2021

           

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.