CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN TUẦN 42 (Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)

05:34 PM 09/10/2021 |   Lượt xem: 77 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
11/10/2021
10h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc trực tuyến với đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2017 - 2021; ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 Vụ Tuyên truyền Đại diện Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền Phòng họp tầng 15
14h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

Văn phòng Ban cán sự đảng

- Bí thư Đảng ủy;

- Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên các tổ chức đảng trực thuộc; đ/c phụ trách Chi bộ Vụ HTQT (trừ các đồng chí là thành phần dự Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2017 - 2021; ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì);

- Văn phòng Ban cán sự đảng.
Phòng họp 503
14h00

TT, PCN

Lê Sơn Hải

Họp tại Bộ Tư pháp Vụ Pháp chế   Trụ sở Bộ Tư pháp
15h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2017 - 2021; ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025. Vụ TT, VPUB Theo Kế hoạch số 1514/KH-UBDT ngày 08/10/2021 của UBDT. Hội trường tầng 3
Thứ Ba
12/10/2021
8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Hội nghị trực tuyến BCH Đảng bộ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025: (1) Đánh giá công tác xây dựng Đảng quý III; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021; (2) Thông qua Kết luận về kiểm tra, giám sát của Đảng ủy

- Văn phòng Ban cán sự đảng;

- Đ/c Cầm Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT ĐU.

- Ủy viên BCH Đảng bộ (Các đồng chí Ủy viên BCH công tác tại Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III dự trực tuyến);

- Bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc; Đ/c Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận HVDT; Đ/c Phó Bí thư Chi bộ Thanh tra Uỷ ban; đ/c phụ trách Chi bộ Vụ HTQT;

- Đ/c Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan.

Phòng họp 503
Cả ngày

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Dự phiên họp lần thứ 04 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XV Vụ KHTC   Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội
9h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Làm việc với Bộ trưởng Bộ Nội vụ về cơ cấu, tổ chức bộ máy Ủy ban Dân tộc Vụ TCCB

-  Lãnh đạo Vụ TCCB;

- Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP.

Trụ sở Bộ Nội vụ

Thứ Tư
13/10/2021
Cả ngày

TT, PCN

Lê Sơn Hải

Dự phiên họp lần thứ 04 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XV Vụ KHTC   Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội
9h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Chủ trì Hội nghị ký ghi nhớ hợp tác với Công ty cổ phần FPT (VPUB chuẩn bị nội dung, tham mưu giấy mời)

VPUB, TTTT

- Các đồng chí BCĐ Chuyển đổi số UBDT;

- Chánh Văn phòng UB;

- Chánh Văn phòng ĐP CT MTQG.
Phòng họp 503
14h00

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Dự Hội nghị tiếp thu ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định số  126 – QĐ/TW của Bộ Chính trị  Văn phòng BCS Đảng   Trụ sở Ban Tổ chức Trung ương
15h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

Chủ trì Hội nghị ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Vụ CSDT, VPUB

Theo Kế hoạch Phòng họp 506
Thứ Năm
14/10/2021
8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Họp BTV Đảng ủy về công tác Đoàn thanh niên:

(1) Thông qua công tác quy hoạch; (2) Dự thảo Đề án, Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2022-2027; (3) Dự thảo văn bản của BTV Đảng ủy chỉ đạo công tác Đại hội Đoàn thanh niên.

- Đ/c Lò Quang Tú, Ủy viên BTV Đảng bộ;

- Đ/c Nguyễn Văn Chính, Bí thư Đoàn Thanh niên.

Các đồng chí Ủy viên BTV Đảng bộ

Phòng họp tầng 11
8h30

BT, CN

Hầu A Lềnh

Dự phiên họp thường kỳ Quý III năm 2021 của Hội đồng quản trị NHCSXH Vụ CSDT, VPUB   Trụ sở NHCSXH
8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự họp về một số tổ chức “tà giáo” liên quan đến đạo Tin Lành Vụ Dân tộc thiểu số Đại diện Lãnh đạo Vụ DTTS Phòng họp tầng 3, Nhà C, Ban Tôn giáo Chính phủ
14h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

Chủ trì Hội nghị ký thỏa thuận tài trợ của Chính phủ Ai len về hỗ trợ các xã ĐBKK thuộc CTMTQG (VP CT MTQG chuẩn bị nội dung và giấy mời) VP điều phối CTMTQG, VPUB Theo Giấy mời Phòng họp 503
15h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Trả lời phỏng vấn Ban Truyền hình tiếng dân tộc, Đài truyền hình Việt Nam Vụ TT   Phòng làm việc TT, PCN

Thứ Sáu
15/10/2021

8h30

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Vụ TCCB Theo Giấy mời Phòng họp 504
14h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

Chủ trì buổi làm việc với Trưởng đại diện của UNICEF tại Việt Nam Vụ HTQT, VPUB

- TT, PCN Y Thông;

- Đ/c Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ KHTC;

- Đ/c Lưu Xuân Thủy, Vụ trưởng Vụ DTTS;

- Đ/c Hà Việt Quân, Chánh Văn phòng CTMTQG;

- Đ/c Hoàng Văn Bình, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ HTQT;

- Đ/c Bùi Quốc Thắng, Phó Chánh Văn phòng UB.

Phòng họp 503
14h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự Hội thảo khoa học "Hoạt động đảm bảo an sinh xã hội cho người dân của Giáo Hội phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình: Thực trạng và giải pháp

Văn phòng UB,

TCDT

Đ/c Lương Thị Thu Hằng, Phó Tổng biên tập, Tạp chí Dân tộc Tỉnh Hòa Bình

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.