CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN TUẦN 40 (Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021)

08:55 PM 24/09/2021 |   Lượt xem: 136 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
27/9/2021

8h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

Hội ý Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến các nội dung: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Uỷ ban tuần 39, nhiệm vụ trọng tâm tuần 40 (VPUB chuẩn bị và báo cáo); (2) Nghe các vụ, đơn vị: Báo cáo và đề xuất về tổng hợp kết quả rà soát các quy định, quy chế của UBDT (Vụ TCCB chuẩn bị và báo cáo); Báo cáo và đề xuất về việc rà soát thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 (Vụ KHTC chuẩn bị và báo cáo); Báo cáo các dự án liên quan đến ứng dụng CNTT triển khai từ năm 2016 đến năm 2021 (Vụ KHTC, TH, TTTT, HVDT chuẩn bị theo công văn số 386/VP- HCTK, ngày 24/9/2021 của VPUB và báo cáo)

VPUB, Vụ TH

- Các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;

- Thủ trưởng các vụ, đơn vị: VPUB, TH, TCCB, KHTC, TTTT, HVDT;

- Lãnh đạo, công chức VPUB được phân công nhiệm vụ.

Phòng họp 506

8h30 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Chủ trì họp góp ý dự thảo Báo cáo đánh giá tác động trong thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn các xã, thôn ĐBKK giai đoạn 2016- 2020 Vụ CSDT Theo Giấy mời số 1369/GM- UBDT, ngày 22/9/2021 của Ủy ban Dân tộc Phòng họp 504
14h30

TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh

Làm việc về công tác chuẩn bị nội dung Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2014 - 2020 và ký CTPH giai đoạn 2021-2025 Vụ DTTS

- Lãnh đạo và chuyên viên Vụ DTTS;

- Lãnh đạo và chuyên viên VPUB;

- Lãnh đạo và chuyên viên VPCTMTQG;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ TT.

Phòng họp tầng 15

Thứ Ba
28/9/2021

Cả ngày

BT, CN
Hầu A Lềnh

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 Vụ KHTC, VPUB   Phòng Hội đàm, tầng 2, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Nghe Trung tâm Thông tin báo cáo kết quả tiếp thu và hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong Thông báo số 1269/TB-UBDT ngày 13/9/2021  của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban trước khi họp Ban Chỉ đạo về công nghệ thông tin của UBDT TTTT

- Lãnh đạo TTTT;

- Đ/c Vũ Trung Kiên, PCVP.
Phòng họp 504
8h30

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Chủ trì họp bàn việc phối hợp thực hiện biên soạn chương trình, tài liệu, kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Quân đội, Công an Vụ TCCB Theo Giấy mời số 1340/GM- UBDT, ngày 21/9/2021 của Ủy ban Dân tộc Phòng họp 506
14h00

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Làm việc với Văn phòng Ủy ban về mẫu quà tặng của Ủy ban Dân tộc VPUB

- Lãnh đạo Văn phòng UB;

- Trưởng các phòng: QTBV, KTTV.

Phòng họp 503
14h30

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Nghe Vụ TCCB báo cáo về dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư ban hành Quy chế bồi dưỡng kiến thức dân tộc Vụ TCCB Lãnh đạo và công chức Vụ TCCB được phân công nhiệm vụ

Phòng họp tầng 17

Thứ Tư
29/9/2021

8h00

BT, CN

Hầu A Lềnh

Dự họp Thường trực Chính phủ về tình hình KTXH tháng 9 và Ngân sách Trung ương năm 2022

Vụ KHTC,

VPUB

  Trụ sở Chính phủ
8h00

TT, PCN 

Y  Thông

Họp với Vụ Địa phương I về đánh giá kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 Vụ ĐPI

- Tập thể Lãnh đạo, công chức vụ ĐPI;

- Công chức giúp việc TT, PCN
Phòng họp 503
8h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Dự Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 11 Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá XII VPUB   Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
14h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Dự cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vụ TT Văn phòng UB Số 46 Tràng Thi
14h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với đ/c Trịnh Thị Thuỷ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về công tác chuẩn bị về Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 Vụ TT

- Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Tuyên truyền;

- Lãnh đạo Văn phòng CTMTQG.
Phòng họp 503
15h30

TT, PCN

Lê Sơn Hải

Chủ trì họp về danh mục chuyên đề tham khảo trong Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc với nhóm đối tượng 3, 4 Vụ TCCB, HVDT

- Đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị: TCCB, CSDT, KHTC, TT, DTTS, PC, VPĐP CTMTQG, HVDT;

- Công chức giúp việc TT, PCN.

Phòng họp 506
17h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Đi công tác tỉnh Lào Cai VPUB Văn phòng UB Tỉnh Lào Cai

Thứ Năm
30/9/2021

8h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Dự kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai  (01/10/1991 - 01/10/2021) VPUB Văn phòng UB Tỉnh Lào Cai
8h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Họp Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam VPUB   Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
14h00

TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh

Dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Vụ Pháp chế

Đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp chế

Hội trường tầng 1, Trụ sở Thành uỷ Hà Nội, số 9 Ngô Quyền, Hà Nội

Thứ Sáu
01/10/2021

14h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì làm việc với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 (TT, PCN Hoàng Thị Hạnh chỉ đạo chuẩn bị nội dung)

Vụ TT, VPUB Theo Giấy mời Phòng họp 506

Thứ Bảy
02/10/2021

Cả ngày

BT, CN
Hầu A Lềnh

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 (VPUB chủ trì chuẩn bị báo cáo) VPUB   Tầng 3, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ

Chủ Nhật

03/10/2021

8h00

BT, CN

Hầu A Lềnh

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 VPUB   Tầng 3, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.