CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN TUẦN 39 (Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 25/9/2021)

10:10 PM 17/09/2021 |   Lượt xem: 129 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
20/9/2021

8h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Dự họp Chính phủ cho ý kiến đối với  các nội dung còn có ý kiến khác nhau về Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030 VP CT MTQG; VPUB

- CVP CT MTQG;

- Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP.

Phòng họp TT Chính phủ, Tầng 3, Nhà 9 tầng

9h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với đại diện Bộ Công an về Đề án xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam Vụ DTTS

- Đ/c Lưu Xuân Thủy, Vụ trưởng Vụ DTTS;

- Các đ/c: Hoàng Thị Thu Huyền và Đỗ Thị Mến (chuyên viên Vụ DTTS).

Phòng họp tầng 15
14h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

Giao ban Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến các nội dung: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Uỷ ban tuần 38, nhiệm vụ trọng tâm tuần 39 (VPUB chuẩn bị và báo cáo); (2) Các nội dung tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công 9 tháng - dự kiến tổ chức vào tuần 4 tháng 9/2021 (VPUB chủ trì báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị; Vụ Tổng hợp báo cáo Kế hoạch, nội dung các chuyên đề báo cáo tại hội nghị)

VPUB; Vụ TH; TTTT

- Các đ/c TT, PCN;

- Thủ trưởng các vụ, đơn vị: VPUB, TH, TCCB, KHTC, CSDT, VP CT MTQG, TTTT;

(Vụ trưởng, Thủ trưởng các vụ đơn vị dự trực tuyến tại các điểm cầu)

Phòng họp 503 và các điểm cầu

Thứ Ba
21/9/2021

8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Làm việc với Trung tâm Thông tin nghe báo cáo tình hình và kết quả các nhiệm vụ được giao trong TBKL số 1269/TB- UBDT và TBKL số 1285/TB- UBDT TTTT

- Lãnh đạo TTTT;

- Đ/c Vũ Trung Kiên, PCVP.
Phòng họp 506
8h00 TT, PCN
Y Thông
Làm việc với Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ HTQT

- CVP CT MTQG;

- Tập thể lãnh đạo, công chức Vụ HTQT;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Phòng họp 504
11h00 BT, CN
Hầu A Lềnh
Làm việc với Chủ tịch tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel Văn phòng UB Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP Phòng họp Bộ trưởng, Chủ nhiệm
16h00 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Hội ý Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid - 19 của UBDT Thường trực BCĐ Các đ/c Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid- 19 của UBDT Phòng họp 506

Thứ Tư
22/9/2021

9h00 BT, CN
Hầu A Lềnh
Chủ trì hội nghị gặp mặt công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng thuộc các vụ, đơn vị

Vụ TCCB,

Văn phòng UB

- Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban;

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Chủ tịch Công đoàn Ủy ban;

- Đại diện lãnh đạo, Chi ủy các Vụ, đơn vị;

- Lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc các Vụ, đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III, Văn phòng Đại diện tại TP Hồ Chí Minh dự trực tuyến.

Hội trường tầng 3
14h30

TT, PCN

Hoàng Thị Hạnh

Nghe Trung tâm Thông tin báo cáo về việc tham mưu thực hiện Quyết định số 420/QĐ-UBDT ngày 16/6/2021 về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc TTTT

- Lãnh đạo TTTT;

- Đ/c Hoàng Thị Lề, Vụ trưởng Vụ TT.

Phòng họp tầng 15
15h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Dự hội nghị sơ kết công tác quý III và dự sinh hoạt Đảng thường kỳ Chi bộ Vụ TCCB  Vụ TCCB   Phòng họp 506
17h00

BT, CN

Hầu A Lềnh

Dự họp Chính phủ Văn phòng UB   Trụ sở Chính phủ

Thứ Năm
23/9/2021

8h30 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Làm việc với Vụ Dân tộc thiểu số về kết quả công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 10/2021 Vụ DTTS

- Tập thể Lãnh đạo Vụ DTTS;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ KHTC và VPUB

Phòng họp 503
10h00

BT, CN

Hầu A Lềnh

Làm việc với Chủ tịch tập đoàn CMC  Văn phòng UB

Đồng chí Bùi Quốc Thắng, PCVP

Phòng họp Bộ trưởng, Chủ nhiệm
10h00

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo về Kế hoạch thăm và chúc Tết Nguyên đán; Lịch Tết năm 2022 Văn phòng UB

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Trưởng các phòng: KTTV, QTBV.

Phòng họp tầng 11

15h00

BT, CN
Hầu A Lềnh

Làm việc với Văn phòng CT MTQG về trọng tâm công các những tháng cuối  năm và dự kiến CTCT năm 2022 (VPUB đôn đốc VPCTMTQG gửi tài liệu báo cáo BT, CN trước 16h ngày 22/9) VP CT MTQG

- Lãnh đạo VP CT MTQG;

- Đ/c Lò Quang Tú, CVP;

- Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP.
Phòng họp 503

Thứ Sáu
24/9/2021

8h00

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 của VPUB Văn phòng UB

- Lãnh đạo Văn phòng UB;

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UB;

- Công chức phòng HCTK;

- Đại diện phòng KSTTHC;

- Văn phòng Đại diện tại TP HCM dự trực tuyến.
Phòng họp 503
8h30 BT, CN
Hầu A Lềnh
Làm việc tại Trường dự bị đại học Dân tộc Trung ương Văn phòng UB Theo Kế hoạch Tỉnh Phú Thọ
13h30 BT, CN
Hầu A Lềnh
Làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ Văn phòng UB Theo Kế hoạch Tỉnh Phú Thọ
14h00

TT, PCN

Y Thông

Họp Ban soạn thảo Nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2030 Đ/c Phạm Chí Trung, Phó Vụ trưởng Vụ CSDT   Phòng họp 111, Trụ sở cơ quan Bộ LĐTBXH, số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
15h00 BT, CN
Hầu A Lềnh
Làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ Văn phòng UB Theo Kế hoạch Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh

Thứ Bảy
25/9/2021

8h30

BT, CN
Hầu A Lềnh

 

Làm việc tại Trường PT Dân tộc vùng cao Việt Bắc

Văn phòng UB Theo Kế hoạch Tỉnh Thái Nguyên
14h00 BT, CN
Hầu A Lềnh
Thăm mô hình sản xuất tiêu biểu của tỉnh Văn phòng UB Theo Kế hoạch Tỉnh Thái Nguyên
15h30 BT, CN
Hầu A Lềnh
Làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên Văn phòng UB Theo Kế hoạch Trụ sở UBND tỉnh

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.