Chương trình làm việc của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 34 (Từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022)

02:42 AM 19/08/2022 |   Lượt xem: 193 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
22/8
8h00

Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì giao ban tuần:

(1) Công tác tuần; kết quả, tiến độ thực hiện các TBKL của BTCN (VPUB chuẩn bị);

(2) Thống nhất nội dung đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương giải quyết các vướng mắc trong thực hiện Chương trình MTQG (VP1719 chuẩn bị);

(3) Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác địa phương những tháng cuối năm 2022 của các vụ, đơn vị (Vụ KHTC chuẩn bị);

(4) Một số nội dung khác theo quy chế làm việc (VPUB rà soát, tham mưu).

(Thủ trưởng các đơn vị liên quan gửi tài liệu về VPUB trong ngày 19/8 và nghiên cứu các tài liệu tại địa chỉ: ph2.ubdt.gov.vn; VPUB đôn đốc, phối hợp TTTT cập nhập tài liệu lên phòng họp số)

VPUB, TTTT

- Các đ/c TT, PCN;

- Thủ trưởng: VPUB, TH, VP1719, KHTC, CSDT, TT, ĐP1, TCCB, DTTS, PC, TTr, TTTT;

- VPUB: PCVP Phạm Bình Sơn, CVTH;

- PV: CTTĐT, BDT&PT.

(Lãnh đạo các đơn vị dự trực tuyến và nghiên cứu tài liệu trên phòng họp số)
Phòng 503 và trực tuyến phòng 506
14h00

Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số để thống nhất Đề án CĐS và ứng dụng CNTT trong quản lý, tổ chức thực hiện CT MTQG giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch triển khai năm 2022 (VP1719 gửi tài liệu bản giấy đến các đ/c lãnh đạo Uỷ ban;  phối hợp VPUB, TTTT cập nhập tài liệu lên phòng họp số (địa chỉ: ph2.ubdt.gov.vn) trong ngày 19/8

(Các đ/c thành viên BCĐ sử dụng máy tính bảng được trang bị hoặc máy tính cá nhân để nghiên cứu tài liệu trên phòng họp số)

VP1719, TTTT, VPUB

- Các đ/c thành viên BCĐ chuyển đổi số;

- VP1719: CVP, PCVP phụ trách CNTT, Cv;

- VPUB: CVP, PCVP Phạm Bình Sơn; CVTH, Cổng TTĐT;

- Tổ giúp việc BCĐ; 

- PV: BDT&PT.

Phòng 506
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế     Phòng 502
Từ 22-26/8 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBDT chỉ đạo Đại hội các Chi bộ theo kế hoạch VP BCSĐ   Trụ sở cơ quan
Từ 22-26/8 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông đi công tác Thái Lan theo Thỏa thuận Hợp tác VPUB, HTQT Theo Quyết định 537/QĐ-UBDT ngày 16/8/2022 Thái Lan
Thứ Ba
23/8
8h00

Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì Hội thảo góp ý dự thảo Chuyên đề “Chủ nghĩa dân tộc trong tình hình thế giới hiện nay - Vấn đề đặt ra cho Việt Nam”

(Tổ soạn thảo chuẩn bị nội dung)

Tổ soạn thảo Theo Giấy mời Phòng 506
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải làm việc với Vụ Pháp chế về chuẩn bị nội dung làm việc với Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương Vụ PC Vụ PC Phòng 504
Thứ Tư
24/8
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 (cả ngày) VPUB VPUB Trụ sở Chính phủ
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn dự Đại hội Văn phòng Ban cán sự Đảng     Phòng 502
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh họp Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW VPUB   Số 01 Hùng Vương, Hà Nội
15h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh làm việc với Tạp chí Dân tộc TCDT Tập thể Lãnh đạo TCDT Phòng họp tầng 15
16h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Gia Lai Vụ DTTS, VPUB

- Đại diện LĐ&CC được phân công: DTTS, VPUB;

- Đại diện LĐ: CSDT, TT, ĐPI, Thanh tra, VP 1719, NKDT;

- Giúp việc TT, PCN;

- PV: Cổng TTĐT, Báo DT&PT.
Hội trường tầng 3 
  Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr đi công tác tỉnh Đắk Lắk Vụ KHTC, VP1719, VPUB

- Đ/c Phạm Chí Trung, PVT Vụ CSDT;

- Đ/c Nguyễn Văn Thức, PCVPCT1719;

- Đ/c Nguyễn Văn Huân, VPUB
Tỉnh Đắk Lắk
Thứ Năm
25/8
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Hội thảo góp ý Đề án trình Bộ Chính trị “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam” VPUB PCVP Bùi Quốc Thắng 46 Tràng Thi
13h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm tiếp xã giao đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Vụ HTQT, VPUB

- Vụ HTQT: LĐ, CV 

- VPUB: Lễ tân;

- PV: Cổng TTĐT, Báo DTPT

Phòng khách tầng 5
Từ 25-26/8

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr dự phiên họp toàn thể lần thứ tư Hội đồng Dân tộc Quốc hội khoá XV

Vụ KHTC, VP1719, VPUB

- Đ/c Phạm Chí Trung, PVT Vụ CSDT;

- Đ/c Nguyễn Văn Thức, PCVPCT1719;

- Đ/c Nguyễn Văn Huân, VPUB
Tỉnh Đắk Lắk
Thứ Sáu
26/8
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái VPUB   Tỉnh Yên Bái 

14h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự Hội thảo: “Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XIII”

 

Vụ PC  

Phòng Tân Trào, tầng 2, Nhà Quốc hội

Thứ Bẩy
27/8
7h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 VPUB, Vụ KHTC PCVP Bùi Quốc Thắng TTHN tỉnh Lào Cai
7h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông dự Đại hội Chi bộ Thanh tra Ủy ban nhiệm kỳ 2022 - 2025     Phòng 502
Chủ Nhật
28/8
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm tham gia Đoàn công tác Thủ tướng Chính phủ làm việc với Tỉnh uỷ Lào Cai VPUB, Vụ KHTC PCVP Bùi Quốc Thắng Trụ sở Tỉnh uỷ Lào Cai

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.