Chương trình làm việc của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 27 (Từ ngày 04/7/2022 đến ngày 10/7/2022)

08:42 PM 01/07/2022 |   Lượt xem: 134 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
04/7
Sáng Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022 VPUB   Trụ sở Chính phủ
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phát triển KTXH và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ tại tỉnh Bình Thuận Vụ CSDT Theo Giấy mời Tỉnh Bình Thuận
11h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm tiếp Đoàn Nghị sĩ Quốc hội, Quốc vụ khanh phụ trách phát triển và kiều dân Bộ Ngoại giao Ireland và Đại sứ Ireland Vụ HTQT, VPUB

Theo Kế hoạch
(Trang phục trang trọng)

Nhà khách Chính phủ, 35 Hùng Vương, HN
Chiều Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022 VPUB   Trụ sở Chính phủ
Thứ Ba
05/7
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm họp nghe báo cáo tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ bản (Ban Quản lý dự án chuẩn bị) Ban QLDA, Tổ công tác

- Các đ/c LĐ Ban QLDA;

- Thành viên TCT;

- VPUB: CVP, CV TH.

Phòng 503
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn họp Ban Thường vụ Đảng ủy:

(1) Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (trình Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 27).

(2) Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (trình Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 27)

(3) Thông qua chương trình Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 27.

- VP BCSĐ;

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
Các đ/c Ủy viên BTV Đảng uỷ. Phòng họp tầng 11
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phát triển KTXH và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ tại tỉnh Bình Định Vụ CSDT Theo Giấy mời Tỉnh Bình Định
14h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung Chương trình MTQG 1719 (VPCT 1719 chuẩn bị) VP 1719

- Các đ/c LĐ VPCT 1719;

- Thủ trưởng: KHTC, CSDT, TT;

- VPUB: CVP, CV TH, Cổng TTĐT.

Phòng 503
15h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm họp nghe Vụ Pháp chế báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung công việc được giao Vụ PC

- Vụ PC: các đ/c LĐ, CV theo dõi lĩnh vực;

- VPUB: CVP, CV TH.

Phòng 503
Thứ Tư
06/7
8h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm làm việc với Lãnh đạo Vụ Địa phương I về các nội dung liên quan đến quy định, quy chế trong tổ chức thực hiện Chương trình MTQG

Vụ ĐP I

Thủ trưởng VP1719, CSDT

Phòng 503

14h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cơ quan Uỷ ban Dân tộc

VPUB, Vụ TH, TTTT

- Các đ/c TT, PCN;

- Tập thể lãnh đạo các Vụ, đơn vị;

- CV được phân công nhiệm vụ của Vụ TH, VPUB;

- Vụ Địa phương II, III, VP đại diện Hồ Chí Minh dự trực tuyến;

- Cổng TTĐT;

- PV Báo DT&PT.

Hội trường tầng 3
Thứ Năm
07/7
8h00

Bộ trưởng, Chủ nhiệm; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự Hội nghị góp ý chuyên đề “Vấn đề chủ nghĩa dân tộc trong tình hình thế giới hiện nay - Vấn đề đặt ra cho Việt Nam” (Vụ Tổng hợp chuẩn bị tài liệu gửi đại biểu dự họp)

Vụ TH, VPUB

- Thành viên Ban soạn thảo chuyên đề; 

- Cổng TTĐT;

- PV Báo DT&PT.

Phòng họp tầng 4,

46 Tràng Thi

8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn dự Hội  nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 VP BCSĐ

 

HT tầng 11, trụ sở Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra TW, số 4 Nguyễn Cảnh Chân
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông dự phiên họp thường kỳ quý II năm 2022 của Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH VPUB   Phòng họp tầng 3, Hội sở chính, số 169 Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN
14h20 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự phiên họp thẩm tra của Thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội về Báo cáo của Chính phủ “Tổng kết, đánh giá phân định miền núi, vùng cao; Phân định 3 khu vực vùng DTTS và MN theo trình độ phát triển” Vụ CSDT

- Vụ CSDT: VT, Phó VT phụ trách lĩnh vực, CV;

- VPUB: PCVP Phạm Bình Sơn, CV Tổng hợp; 

- PV Báo DT&PT.
Phòng 5A4, Nhà Quốc hội
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải thăm, chúc mừng Tết Haji của đồng bào dân tộc Chăm tỉnh An Giang Vụ ĐPIII

- VPUB;

- Vụ ĐPIII

Tỉnh An Giang
Thứ Sáu
08/7
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm chức danh Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đối với đồng chí Y Vinh Tơr

- VP BCSĐ;

- Vụ TCCB;

- VPUB.

- Các đ/c Ủy viên Ban cán sự đảng;

- Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBDT;

- Tập thể lãnh đạo các vụ, đơn vị;

- Trưởng các Tổ chức đoàn thể trong cơ quan.
Hội trường tầng 3
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chủ trì Hội nghị tập huấn về “Giới thiệu, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; bảo vệ môi trường và ứng phó trước tác động của biến đổi khí hậu để phát triển bền vững” tại tỉnh An Giang Vụ ĐPIII Theo Kế hoạch Tỉnh An Giang
9h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Trực tuyến):

(1) Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022;

(2) Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.

- VP BCSĐ;

- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

- Ủy viên BTV Đảng ủy.

- Ủy viên BCH Đảng bộ;

(các đồng chí Ủy viên BCH công tác tại Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III dự trực tuyến).

- Bí thư hoặc Phó Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc.

- Các đ/c: Chủ tịch Công đoàn CQ UBDT, Chủ tịch Hội CCB và Bí thư ĐTN cơ quan UBDT.
Phòng 503
14h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì Hội nghị xin ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình MTQG 1719 VP 1719

- TT, PCN Y Thông;

- Các vụ, đơn vị: VP1719, CSDT, TT, Địa Phương I, KHTC;

- Các bộ, ngành: Lãnh đạo và CV theo dõi CT MTQG; Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng CSXH, VP Chính phủ, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Phòng 503
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chủ trì họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Vụ Dân tộc thiểu sô  Vụ DTTS Tập thể Vụ DTTS Phòng họp tầng 15
Thứ Bảy
09/7
7h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW, ngày 29 tháng 8 năm 2005 và Kết luận số 27-KL/TW, ngày 02 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam VPUB   Trụ sở Chính phủ
Chủ Nhật
10/7
         

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.