CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN TUẦN 16 (Từ ngày 18/04/2022 đến ngày 24/04/2022)

05:09 PM 15/04/2022 |   Lượt xem: 85 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
18/4
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chủ trì Hội thảo tham vấn Đề án "Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng Bảng danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam” khu vực phía Bắc Vụ DTTS

- Lãnh đạo và chuyên viên Vụ DTTS (được phân công nhiệm vụ);

- Theo Giấy mời.

Tỉnh Lào Cai
9h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm nghe báo cáo về Chương trình công tác tại các tỉnh Tây Nguyên

VP 1719, VPUB

  Phòng làm việc BT, CN
Cả ngày Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải thăm, tặng quà đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni nhân dịp Tết Ramưwan và đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo Islam nhân tháng ăn chay Ramadan năm 2022 tại TP Hồ Chí Minh VPUB

- Đ/c Lò Quang Tú CVP;

- Đ/c Trưởng VPĐD tại TP HCM và CV VPĐD được phân công;

- CC giúp việc TT, PCN Lê Sơn Hải.

TP Hồ Chí Minh
Thứ Ba
19/4
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự họp Chính phủ chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực VPUB PCVP Bùi Quốc Thắng Phòng họp Chính phủ, tầng 3, nhà 9 tầng
10h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự Chương trình Lãnh đạo Nhà nước gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân đồng bào DTTS VPUB   Phòng Khánh tiết, Phủ Chủ tịch
14h00

Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì giao ban tuần: (1) Chương trình gặp mặt đồng bào DTTS tiêu biểu nhân dịp Tết độc lập của đồng bào dân tộc Mông (Vụ Địa phương I chuẩn bị tài liệu và báo cáo); (2) Các dự thảo Quyết định: Phân cấp thẩm quyền quản lý tài chính chi thường xuyên tại các đơn vị dự toán thuộc UBDT, Phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, quản lý tài sản công tại UBDT (Vụ KHTC chuẩn bị tài liệu và báo cáo); (3) Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ các năm: 2023, 2024, 2025 (Vụ Tổng hợp chuẩn bị tài liệu và báo cáo); (4) Rút kinh nghiệm tổ chức hội thảo tại tỉnh Sóc Trăng (Vụ CSDT, Ban QLDA EMPS chuẩn bị tài liệu và báo cáo)

(Các vụ, đơn vị gửi tài liệu đến các đại biểu dự họp qua VPUB trước 9h00 ngày 19/4)

Vụ ĐP1, Vụ KHTC, Vụ TH, Vụ CSDT, VPUB; TTTT.

- Các đ/c TT, PCN;

- Thủ trưởng: ĐP1, KHTC, TH, CSDT; VPUB;

- Giám đốc BQLDA EMPS;

- VPUB: Lãnh đạo, Phòng TH;

- CC giúp việc các đ/c TT, PCN;

- Cổng TTĐT; Báo DT&PT.

(Lãnh đạo các vụ, đơn vị dự thính)

Phòng 503 và các điểm cầu
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chủ trì ký kết và nhận quà tặng điện thoại thông minh cho Người có uy tín từ Quỹ thiện tâm thuộc Tập đoàn Vingroup VPUB Đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị: DTTS, VPUB, VP 1719 Phòng 506
16h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì họp Ban Cán sự Đảng Vụ TCCB, Văn phòng BCSĐ Theo Quy chế Phòng 503
Từ 19/4 đến 20/4 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn khám sức khỏe định kỳ VPUB   Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô
Thứ Tư
20/4
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 Vụ TT, VPUB Các đ/c Lãnh đạo Ủy ban; Lãnh đạo, CV các Vụ, đơn vị Tầng 1, trụ sở cơ quan
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn làm việc với VPUB về sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBDT VPUB

- Lãnh đạo VPUB;

- Lãnh đạo P. Tổng hợp và CC được phân công

Phòng họp tầng 11
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông dự họp với Vụ Địa phương I  đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022 Vụ ĐPI; VPUB Tập thể Lãnh đạo, công chức Vụ ĐPI Phòng 506
9h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm nghe báo cáo: (1) Việc thực hiện Công văn số 7957/VPCP-QHĐP ngày 30/10/2021 của Văn phòng Chính phủ v/v tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chế độ, chính sách tại vùng đồng bào DTTS & MN; (2) Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Quyết định số 861/QĐ-TTg, Quyết định số 612/QĐ-UBDT (Theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS & MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025) (Vụ CSDT chuẩn bị tài liệu và báo cáo đề xuất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trên) Vụ CSDT

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- Thủ trưởng: VP 1719, KHTC, ĐP1, VPUB;

- PCVP Bùi Quốc Thắng;

- Vụ CSDT: VT, PVT và CC phụ trách lĩnh vực;

- CC giúp việc TT, PCN.

Phòng 503
14h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm tiếp và làm việc với Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam   PCVP Bùi Quốc Thắng Phòng khách BT, CN
16h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì hội nghị ký Chương trình phối hợp với Bộ Tư pháp giai đoạn 2022 - 2025 Vụ Pháp chế, VPUB

- Các đ/c TT, PCN;

- Thủ trưởng: VPUB, KHTC, TCCB, TTUB, TT, CSDT, DTTS, TH, HTQT, ĐPI, VP 1719, HVDT, Báo DT&PT, TCDT, TTTT;

- PCVP Bùi Quốc Thắng;

- Các cá nhân nhận Bằng khen;

- LĐ&CV: Vụ PC, VPUB được phân công;

- PV: Cổng TTĐT; Báo DT&PT.

(Trang phục lịch sự, nam comple, cavat, nữ áo dài hoặc vest)

Hội trường tầng 3
Thứ Năm
21/4
7h30

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chủ trì Hội thảo Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS khu vực Đông Nam bộ

Vụ DTTS

- Lãnh đạo và chuyên viên Vụ DTTS (được phân công nhiệm vụ);

- Theo Giấy mời.

Tỉnh Đồng Nai
8h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì họp Tổ công tác thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN VP 1719, VPUB Theo Giấy mời Phòng 506
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn làm việc với VPUB về kết quả thực hiện các đề án giao năm 2022: Xây dựng phần mềm và đầu tư trang thiết bị triển khai Nghị định 30 về công tác văn thư; Xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin báo cáo của UBDT; Xây dựng cơ sở hạ tầng và phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ của UBDT VPUB

- Lãnh đạo VPUB;

- Lãnh đạo và CC P. VT-LT và KSTTHC được phân công

Phòng 504
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 VPUB, VP 1719   Hội trường tầng 2, nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
14h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm đồng chủ trì hội nghị ký Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025 (Vụ TCCB chủ trì, phối hợp VPUB chuẩn bị) Vụ TCCB, VPUB

- Các đ/c TT, PCN;

- Thủ trưởng: TCCB, KHTC, VPUB, TT, TH, CSDT, VP 1719, HVDT;

- PCVP Bùi Quốc Thắng;

- LĐ&CV: Vụ TCCB, VPUB được phân công;

- PV: Cổng TTĐT; Báo DT&PT.

(Trang phục lịch sự, nam comple, cavat, nữ áo dài hoặc vest)

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thứ Sáu
22/4
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/04/2022 của Bộ Chính trị VPUB PCVP Bùi Quốc Thắng Số 1 Hùng Vương
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chủ trì Hội thảo tham vấn Đề án "Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng Bảng danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam” khu vực Đông Nam bộ Vụ DTTS

- Lãnh đạo và chuyên viên Vụ DTTS (được phân công nhiệm vụ);

- Theo Giấy mời.

Tỉnh Bình Phước
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông dự cuộc họp góp ý vào dự thảo báo cáo giám sát của Ban Dân Nguyện Quốc hội VPUB, Vụ Tuyên truyền Đ/c  Hoàng Thị Lề, Vụ Trưởng Vụ Tuyên truyền Phòng họp 330, Văn phòng Quốc hội, số 22 Hùng Vương, BĐ, HN
Thứ Bẩy
23/4
19h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông dự kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022 VPUB   Sân khấu Quảng trường biền, đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Chủ Nhật
24/4
  Bộ trưởng, Chủ nhiệm đi công tác các tỉnh Tây Nguyên VPUB, VP 1719 Theo Kế hoạch Tại các tỉnh

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.