CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN TUẦN 04 (Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022)

03:52 PM 23/01/2022 |   Lượt xem: 364 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Năm

27/01

8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì họp Hội đồng sơ tuyển hồ sơ dự thi nâng ngạch CVCC năm 2021 Vụ TCCB Theo Quyết định số 28/QĐ- UBDT ngày 24/01/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Phòng 503
Thứ Sáu
28/01
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2022 VPUB   Trụ sở Chính phủ
           

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.