Chương trình làm việc của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 40 (Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022)

09:15 AM 01/10/2022 |   Lượt xem: 104 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Từ 3-9/10 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr dự Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII VPUB    
Thứ Hai
03/10
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức CTDT cho cán bộ Lào năm 2022 HVDT  

Tỉnh Quảng Ninh

14h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự phiên họp thẩm tra của Thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội VP 1719 Đại diện LĐ VP 1719 Phòng 5 A4, Nhà Quốc hội
Thứ Ba
04/10
8h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn họp Ban Thường vụ Đảng ủy:
1. Báo cáo một số nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy.
2. Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá công tác xây dựng Đảng quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 trình Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng lần thứ 31.
3. Cho ý kiến vào phương án kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc.
4. Công tác phát triển đảng viên.
5. Thông qua chương trình Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 31.

- VPBCSĐ
- UBKT Đảng ủy

- UV BTV Đảng ủy;
- UV UBKT Đảng ủy;
- VPBCSĐ.

Phòng 503
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông nghe lãnh đạo Vụ HTQT báo cáo kế hoạch chi tiết đón Đoàn Cấp cao Mặt trận Lào xây dựng đất nước (Theo TBKL số 1598/TB-UBDT) Vụ HTQT Đ/c: Hoàng Văn Bình, PVT; Nguyễn Quang Tiến, CVC Vụ HTQT Phòng họp tầng 19
Thứ Tư
05/10
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn nghe Trung tâm Chuyển đổi số báo cáo dự thảo Kế hoạch hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10 TTCĐS

- Ban GĐ TTCĐS;

- Đại diện LĐ Vụ TT, VPUB, KHTC.

Phòng 503
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông dự Diễn đàn kinh tế “Kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo” Vụ CSDT   HT tầng 2, TTHN Quốc tế, 35 Hùng Vương, HN
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải họp với Lãnh đạo Bộ GD&ĐT về công tác bàn giao các trường Dự bị đại học Vụ TCCB Đại diện LĐ: TCCB, KHTC, TH, VPUB Trụ sở Bộ GD&ĐT
Thứ Năm
06/10
8h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ 31, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Trực tuyến):
1. Đánh giá công tác xây dựng Đảng quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022.
2. Công tác phát triển đảng viên.

VPBCSĐ

- UV BTV Đảng ủy;
- UV BCH Đảng bộ;
- Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc;
- Trưởng các tổ chức đoàn thể cơ quan.
- VPBCSĐ.

(các đ/c công tác ngoài trụ sở 349 Đội Cấn dự trực tuyến)

Phòng 503
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh làm việc với Vụ TT về việc triển khai Đề án “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí và nghiên cứu đổi mới hình thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn” Vụ TT Tập thể Lãnh đạo và chuyên viên được phân công của Vụ TT Phòng họp tầng 15
9h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông nghe lãnh đạo Vụ HTQT báo cáo rà soát các điều kiện, thủ tục Đoàn Bộ trưởng, Chủ nhiệm thăm, làm việc tại Australia (Theo TBKL số 1598/TB-UBDT) Vụ HTQT Đ/c Hoàng Văn Xô, Quyền VT; Trần Thu Hà, PVT Vụ HTQT Phòng họp tầng 19
20h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự Khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II - năm 2022 Vụ TT, VPUB

- Đ/c Đinh Xuân Thắng, PVT Vụ TT;

- Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP UB;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Quảng trường Võ Nguyên Giáp, TP. Thái Nguyên
Thứ Sáu
07/10
9h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì họp triển khai nội dung Kế hoạch hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10 TTCĐS Đại diện LĐ&CC, VC được phân công: TTCĐS, VPUB, TT Phòng 506
16h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Vụ DTTS, VPUB

- Đại diện LĐ&CC được phân công: DTTS, VPUB;

- Đại diện LĐ: CSDT, TT, ĐPI, Thanh tra, VP 1719, NKDT;

- Giúp việc TT, PCN;

- PV: Cổng TTĐT, Báo DT&PT.
Hội trường tầng 3 
Thứ Bẩy
08/10
13h00

Hội nghị về công tác quy hoạch chức danh Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT:

     
(1) Hội nghị cán bộ chủ chốt  Vụ TCCB, VP BCSĐ

- Tập thể Lãnh đạo Uỷ ban;

- VT, PVT và tương đương;

- BCH đảng bộ cơ quan UBDT.

- Trưởng các đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội CCB.

Hội trường tầng 3
14h30 (2) Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng Vụ TCCB, VP BCSĐ

- Tập thể Lãnh đạo Ủy ban;
- Vụ trưởng và tương đương.

Phòng 503
15h30 (3) Hội nghị Ban cán sự đảng Vụ TCCB, VP BCSĐ Các đ/c Ủy viên BCSĐ Phòng 503
16h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm đồng chủ trì Lễ bàn giao các Trường chuyên biệt từ Bộ GD&ĐT về trực thuộc UBDT theo Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 26/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ Vụ TCCB, VPUB - Các đ/c TT, PCN;
- Đại diện LĐ: KH-TC, TCCB, PC, HTQT, TH, CSDT, TT, DTTS, CTDTĐP, TTUB, VPUB, VPBCSĐ, VP 1719, HVDT, TTCĐS, BDT&PT, TCDT, NKDT;
- PV: Cổng TTĐT, BDT&PT.
Hội trường tầng 3
Chủ nhật
09/10
         

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử UBDT thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan UBDT; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần. 

- Các phiên họp giao ban, tài liệu được cập nhật tại Hệ thống Phòng họp số của UBDT: ph2.ubdt.gov.vn