Chương trình làm việc của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 39 (Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022)

07:45 PM 23/09/2022 |   Lượt xem: 30 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
26/9
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia VP 1719 Đ/c Hà Việt Quân, CVP 1719

Phòng Hội đàm, Tầng 2, Nhà 9 tầng, Trụ sở CP

8h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn họp Ban Thường vụ Đảng ủy:

(1) Báo cáo công tác nhân sự Đại hội Chi bộ Vụ TCCB nhiệm kỳ 2022 - 2025.

(2) Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ của UBDT nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

(3) Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy theo Thông báo số 86-TB/UBKTĐUK.

(4) Báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của Đảng ủy theo Thông báo số 86-TB/UBKTĐUK.

(5) Tờ trình về phương án kiện toàn Chi bộ Vụ Công tác dân tộc địa phương.

- VP BCSĐ;

- Chi bộ Vụ TCCB;

- UBKT Đảng ủy.

- Các đ/c UV BTV Đảng ủy;

- VP BCSĐ.
Phòng 503
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải làm việc với HVDT về Kế hoạch đón Đoàn cán bộ Lào sang dự Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức CTDT Vụ TCCB, HVDT

- Đại diện Lãnh đạo: TCCB, CSDT, TH, DTTS, HTQT;

- Lãnh đạo HVDT; Lãnh đạo, viên chức được phân công của phòng, đơn vị thuộc HVDT.

Phòng 506
  13h30

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải giảng bài Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN khoá 87

VPUB  

Học viện Quốc phòng

14h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Trực tuyến): Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ của UBDT nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- VP BCSĐ;

- Vụ TCCB.

- Ủy viên BTV Đảng ủy;

- Ủy viên BCH Đảng bộ;

(Các đ/c Ủy viên BCH công tác tại Vụ ĐPII, ĐPIII dự trực tuyến).

- VP BCSĐ;

- Vụ TCCB.
Phòng 503
Thứ Ba
27/9
8h00

Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì giao ban tuần nghe báo cáo:

(1) Kết quả công tác tuần 39 (VPUB chuẩn bị);

(2) Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 (TTTT chủ trì, phối hợp Vụ TT chuẩn bị);

(3) Đề xuất xây dựng ấn phẩm giới thiệu UBDT và cộng đồng DTTS từ nguồn kinh phí dự án TA6776 (Vụ HTQT chuẩn bị);

(4) Báo cáo Chương trình, phương án chi tiết Đoàn công tác UBDT thăm, làm việc tại Australia (Vụ HTQT chuẩn bị);

Ghi chú: (1) Các vụ, đơn vị gửi tài liệu (bản có số, ký tên) về VPUB chậm nhất trong ngày 25/9/2022; (2) VPUB đôn đốc, cập nhập tài liệu lên hệ thống E-Cabinet.

VPUB, TTTT, Vụ TT

- Theo Quy chế;

- Thủ trưởng: TTTT, TT, VP1719; Quyền VT Vụ HTQT;

- VPUB: Các PCVP, P.TH, Cổng TTĐT;

- Các đ/c giúp việc TT, PCN;

- PV Báo DT&PT.

(Lãnh đạo các vụ, đơn vị dự trực tuyến và nghiên cứu tài liệu trên hệ thống E-Cabinet)

Phòng 503 và các điểm cầu
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr dự Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 Vụ CSDT   Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội
8h30

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chủ trì Hội thảo góp ý hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ- CP

Vụ PC Theo Giấy mời Phòng 506
14h00

Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì họp Ban cán sự đảng Ủy ban

- VP BCSĐ;

- Vụ TCCB.

 

Phòng 503 

14h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đi công tác TP. Hồ Chí Minh tham gia Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương

VPUB  

TP. Hồ Chí Minh

Thứ Tư
28/9
8h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tham gia Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh về thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW

Đ/c Nguyễn Cao Thịnh, PVT Vụ TH

  TP. Hồ Chí Minh
9h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông họp với Hiệp hội đầu tư nước ngoài (VAFIE) về cơ chế phối hợp triển khai biên bản thỏa thuận đã ký giữa UBDT và VAFIE Vụ HTQT, VPUB

- Tập thể LĐ CC Vụ HTQT;

- CC giúp việc TT, PCN;

- Các chuyên gia BQL Dự án PEMU

Phòng họp tầng 19
14h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự họp Thường trực Chính phủ cho ý kiến về: (1) Tình hình KT-XH tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022; (2) Tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH; (3) Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; (4) Tình hình triển khai 03 Chương trình MTQG     Phòng Khách lớn, Nhà Trắng, Trụ sở CP
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tham gia Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương làm việc với Quận 6 và Quận 11, Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh về thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW Đ/c Nguyễn Cao Thịnh, PVT Vụ TH   Quận 6 và Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Thứ Năm
29/9
8h00

Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì nghe báo cáo:

(1) 8h00: Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 26/9/2022 của Thủ tướng Chinh phủ

(Tổ công tác chuẩn bị báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện nhiệm vụ đến nay và đề xuất giải pháp triển khai thời gian tới)

TCCB

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- Thủ trưởng: TCCB, KHTC, VP 1719, TH, VPUB.

Phòng 503
(2) 9h30: Các nội dung liên quan đến Thông báo kết quả kiểm toán số 562/TB-KTNN ngày 15/9/2022 của Kiểm toán Nhà nước KHTC

- TT, PCN: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh;

- Thủ trưởng: KHTC, TH, VPUB, TT, DTTS, HVDT, Báo DTPT;

- Lđ Vụ TH phụ trách lĩnh vực KHCN

Ghi chú: (1) Vụ KHTC sao gửi: Tài liệu kiểm toán gửi các đ/c Lãnh đạo Uỷ ban; Thông báo kiểm toán gửi các vụ, đơn vị và thu hồi sau cuộc họp; (2) VPUB ban hành giấy mời họp gửi các đ/c Lãnh đạo Uỷ ban; phân công chuyên viên dự thảo TBKL.
8h15 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn dự Hội nghị chuyên đề “Một số vấn đề chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

- VP BCSĐ;

- VPUB.

- Ủy viên BCH Đảng bộ;

- Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể (CĐ, ĐTN, Hội CCB);

- Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. (Chi bộ Vụ ĐP II, ĐP III, Chi bộ VP đại diện tp HCM dự trực tuyến)

Hội trường tầng 3
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh làm việc với Vụ TT về việc triển khai Đề án “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí và nghiên cứu đổi mới hình thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào DTTS&MN, vùng ĐBKK” Vụ TT

- Tập thể Lãnh đạo Vụ TT;

- Chuyên viên được phân công.

Phòng họp tầng 15
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đi công tác tỉnh Quảng Ninh VPUB   Tỉnh Quảng Ninh
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đi công tác tỉnh Yên Bái VPUB   Tỉnh Yên Bái
Thứ Sáu
30/9
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ nhiệm kỳ 2020 - 2025, quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030     HT tầng 8, 107 Quán Thánh, HN
8h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự phiên họp toàn thể của Uỷ ban Kinh tế Quốc hội khoá XV

Vụ KHTC, VPCT 1719

Đại diện Lãnh đạo: Vụ KHTC, VPCT 1719

TP. Hạ Long,  Quảng Ninh

8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Văn Chấn VPUB

- Đ/c Đinh Xuân Thắng, PVT Vụ TT;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Huyện Văn Chấn, Yên Bái
9h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr dự họp tại Văn phòng Trung ương Đảng VPBCSĐ   Số 1 Hùng Vương, HN
Thứ Bảy
01/10
Cả ngày Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022

VP 1719, Vụ KHTC

  Phòng họp CP, tầng 3, Nhà 9 tầng, Trụ sở CP
20h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự Lễ Khai mạc Ngày hội giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên, năm 2022 Vụ TT

- Đ/c Đinh Xuân Thắng, PVT Vụ TT;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Tỉnh Điện Biên
Chủ Nhật
02/10
         

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử UBDT thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan UBDT; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.  

- Các phiên họp giao ban, tài liệu được cập nhật tại Hệ thống Phòng họp số của UBDT: ph2.ubdt.gov.vn