Chương trình làm việc của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 37 (Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022)

08:49 AM 10/09/2022 |   Lượt xem: 388 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
12/9
9h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm nghe báo cáo về tiến độ chuyển phòng họp trực tuyến và chuyển công năng phòng họp trực tuyến thành phòng tiếp khách TTTT, VPUB

- Thủ trưởng, Lãnh đạo và CC, VC được phân công: VPUB, TTTT, KHTC, Ban QLDA đầu tư CNXD;

- Đại diện đơn vị tư vấn của VPUB, TTTT.

Phòng 503
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chủ trì Hội thảo góp ý hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ Vụ PC Theo Giấy mời số 1434/GM- UBDT ngày 30/8/2022 TP. Hồ Chí Minh
8h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr dự phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Vụ CSDT   Phòng Tân trào, Nhà Quốc hội
13h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr đi công tác tỉnh Lai Châu

VPUB, CSDT

CC giúp việc TT, PCN

Tỉnh Lai Châu
Thứ Ba
13/9
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông dự Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI (2017-2022) VPUB   Cung văn hóa Hữu nghị Việt – Xô, Hoàn Kiếm, Hà Nội
8h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr dự Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

VPUB, CSDT

CC giúp việc TT, PCN

TTHN văn hóa tỉnh Lai Châu

9h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm họp Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc  

- Vụ TCCB: Đ/c Cầm Văn Thanh, Phạm Thúc Thuỷ, Nông Hồng Thái;

- Đ/c Nguyễn Mạnh Huấn, VT Vụ KHTC;

- Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVPUB

Trụ sở Chính phủ
10h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào (Vụ HTQT chủ trì, phối hợp VPUB chuẩn bị) HTQT, VPUB

- TT, PCN Y Thông;

- Thủ trưởng: VPUB, TT, CSDT, KHTC, DTTS, HVDT;

- Vụ HTQT: PVT Hoàng Văn Bình, PVT Trần Thu Hà; CV được phân công;

- Lãnh đạo VPUB;

- PV: Cổng TTĐT; BDTPT.

Phòng 503
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn họp Ban Thường vụ Đảng ủy: (1) Duyệt hồ sơ Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan UBDT; (2) Thông qua quy trình kiện toàn nhân sự BCH Đảng bộ cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020-2025 và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020-2025; (3) Thông qua Chương trình Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020 - 2025

- VP BCSĐ;

- Đ/c Phạm Thúc Thủy, Chủ tịch Hội CCB cơ quan UBDT

- Các đ/c UV BTV Đảng ủy;

- Đ/c Phạm Thúc Thủy, Chủ tịch Hội CCB cơ quan UBDT;

- VP BCSĐ.
Phòng họp tầng 11

14h30

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr thăm, làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

VPUB

CC giúp việc TT, PCN Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu
16h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Nghệ An DTTS, VPUB

- Đại diện LĐ&CC được phân công: DTTS, VPUB;

- Đại diện LĐ: CSDT, TT, ĐPI, Thanh tra, VP 1719, NKDT;

- CC giúp việc TT, PCN;

- PV: Cổng TTĐT; Báo DT&PT.
Hội trường tầng 3
Thứ Tư
14/9
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 Vụ KHTC, VPUB Đ/c Nguyễn Mạnh Huấn, VT Vụ KHTC Phòng 20, Tầng 2, TTHN Quốc tế, 35 Hùng Vương
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự Hội nghị Tổng kết và góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khoá IX Vụ TH Đ/c Nguyễn Cao Thịnh, PVT Vụ TH TP. Hải Phòng
Từ 14 - 15/9 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tham gia Đoàn công tác làm việc, trao đổi kinh nghiệm công tác dân tộc và kết hợp tặng quà đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Yên Bái   CC giúp việc TT, PCN Tỉnh Yên Bái
Thứ Năm
15/9
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp TCCB, VPUB Đại diện Lãnh đạo Vụ TCCB Phòng Hội đàm, Tầng 2, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Trực tuyến): Thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự BCH Đảng bộ cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020-2025 và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020-2025 VP BCSĐ

Thành phần tham dự được triệu tập theo quy định của từng bước

Phòng 503
15h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Hội nghị CBCC thực hiện quy trình kiện toàn BCH Đảng bộ cơ quan và UBKT Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025 VP BCSĐ Theo giấy mời Phòng 503
Thứ Sáu
16/9
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự phiên họp Thường trực Ủy ban Kinh tế mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) Vụ PC   Phòng họp Thăng Long, Tầng 1, Nhà Quốc hội
8h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự họp trao đổi, thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về lộ trình học phí năm học 2022-2023 (Vụ CSDT chuẩn bị nội dung) Vụ CSDT

- Vụ CSDT: VT, LĐ, CV phụ trách;

- PCVP Bùi Quốc Thắng

Phòng họp D205, Trụ sở Bộ GD&ĐT
14h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì họp Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Ủy ban VP BCSĐ, Vụ TCCB Theo giấy mời Phòng 503
Thứ Bẩy
17/9
         
Chủ nhật
18/9
         

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.