Chương trình làm việc của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 33 (Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022)

09:09 AM 13/08/2022 |   Lượt xem: 260 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
15/8
8h00

Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì giao ban tuần

VPUB, TTTT

- Theo Quy chế; 

- Thủ trưởng: TH, KHTC, CSDT, TCCB, DTTS, Tuyên truyền, PC, VPUB, VP 1719;

- PV: CTTĐT, BDT&PT.

Phòng 503 
8h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn họp Ban Thường vụ Đảng ủy: Duyệt nội dung và phương án nhân sự Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025.

(1) Từ 08h00 đến 09h30: Chi bộ Vụ HTQT;

(2) Từ 09h30 đến 11h00: Chi bộ Vụ Pháp chế.

- VP BCSĐ;

- Chi bộ: Vụ HTQT; Vụ PC.

- Các đồng chí UV BTV Đảng ủy;

- VP BCSĐ;

- Cấp ủy: Chi bộ Vụ HTQT; Vụ PC.

Phòng 504
14h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn họp Ban Thường vụ Đảng ủy: Duyệt nội dung và phương án nhân sự Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025.

(1) Từ 14h00 đến 15h30: Chi bộ Vụ DTTS;

(2) Từ 15h30 đến 17h00: Chi bộ Vụ KHTC.

- VP BCSĐ;

- Chi bộ Vụ DTTS; Vụ KHTC.

- Các đồng chí UV BTV Đảng ủy;

- VP BCSĐ;

- Cấp ủy: Chi bộ Vụ DTTS; Vụ KHTC..

Phòng 504
14h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh nghe Vụ Tuyên truyền báo cáo về Kế hoạch triển khai Chương trình MTQG Vụ TT Lãnh đạo Vụ TT Phòng họp tầng 15
15h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương VPUB Theo lịch 57 Phan Đình Phùng, HN
18h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Lễ kỷ niệm ngày độc lập Ấn Độ (15/8) HTQT, VPUB Đ/c: Hoàng Văn Xô, Quyền Vụ trưởng Vụ HTQT Hội trường Sông Hồng, KS Sheraton, 11 Xuân Diệu
Thứ Ba
16/8
6h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông đi công tác tỉnh Đắk Nông VPUB, ĐP II   Tỉnh Đắk Nông
8h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn họp Ban Thường vụ Đảng ủy: Duyệt nội dung và phương án nhân sự Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025.

(1) Từ 08h00 đến 09h30: Chi bộ Vụ TCCB;

(2) Từ 09h30 đến 11h00: Chi bộ VP BCSĐ.

- VP BCSĐ;

- Chi bộ Vụ TCCB; VP BCSĐ.

- Các đồng chí UV BTV Đảng ủy;

- VP BCSĐ;

- Cấp ủy: Chi bộ Vụ TCCB; VP BCSĐ.

Phòng 504
8h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr dự Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”

Vụ TH  

Hội trường Bộ Công an, 44 Yết  Kiêu, HN

9h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm nghe báo cáo một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG 1719 VP1719 VP1719, PCVP Bùi Quốc Thắng Phòng 503
14h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm làm việc với Vụ Chính sách Dân tộc Vụ CSDT

- TT, PCN: Y Vinh Tơr;

- Tập thể Lãnh đạo Vụ CSDT;

- PCVP Phạm Bình Sơn;

- CV. TH

Phòng 503
14h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn họp Ban Thường vụ Đảng ủy: Duyệt nội dung và phương án nhân sự Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025:

+ Chi bộ BQLDA đầu tư CNXD.

- VP BCSĐ;

- Chi bộ BQLDA đầu tư CNXD.

- Các đồng chí UV BTV Đảng ủy;

- VP BCSĐ;

- Phó Bí thư: Chi bộ BQLDA đầu tư CNXD.
Phòng 504
  14h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông và Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) về huy động vốn ODA, FDI và đầu tư, tư nhân hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS&MN.

HTQT, VPUB, ĐPII

- Đ/c: Hoàng Văn Xô, Quyền Vụ trưởng Vụ HTQT và CV được giao nhiệm vụ;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ ĐPII;

- CV giúp việc TT, PCN.

UBND tỉnh Đắk Nông

16h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Yên Bái DTTS, VPUB

- Đại diện LĐ&CC được phân công: DTTS, VPUB;

- Đại diện LĐ: CSDT, Tuyên truyền, ĐPI, Thanh tra, VP 1719, NKDT;

- Giúp việc TT, PCN;

- PV: Cổng TTĐT; Báo DT&PT.
Hội trường tầng 3 
Thứ Tư
17/8
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr dự họp về tình hình triển khai các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ việc làm, Đề án huy động nguồn lực cho Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH (bao gồm khoản vay ODA của Nhật Bản) VP1719   Trụ sở Chính phủ
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh họp Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 Báo DT&PT Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương Phòng 506
14h00 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với UBDT về Đề án xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam
(Vụ DTTS chuẩn bị tài liệu, báo cáo)
DTTS

- BT, CN;

- Các TT, PCN: Hoàng Thị Hạnh, Y Vinh Tơr;

- LĐ Vụ DTTS;

- Báo DT&PT.

Trụ sở Chính phủ
17h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Vụ DTTS, VPUB

- Đại diện LĐ&CC được phân công: DTTS, VPUB;

- Đại diện LĐ: CSDT, TT, ĐPI, Thanh tra, VP 1719, NKDT;

- Giúp việc TT, PCN;

- PV: Cổng TTĐT, Báo DT&PT.
Hội trường tầng 3 
Thứ Năm
18/8
10h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm tiếp bà Tredene Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam HTQT, VPUB

- TT, PCN Y Thông;

- Lãnh đạo Vụ HTQT;

- Đại diện LĐ VPUB;

- PV: CTTĐT, BDTPT.

Phòng 503
14h00

Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì họp tiến độ, kết quả xây dựng các Thông tư:

(1) Thông tư thay thế Thông tư số 01/2019/TT-UBDT ngày 31/5/2019 quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc (Vụ Tổng hợp chuẩn bị);

(2) Thông tư quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBDT (Vụ Pháp chế chuẩn bị).

Vụ TH, Vụ PC

- TT, PCN: Lê Sơn Hải;

- Tập thể Lãnh đạo Vụ: TH, Vụ PC; 

- Đại diện LĐ VPUB;

- CV. TH

Phòng 503
Thứ Sáu
19/8
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì họp Ban Cán sự Đảng  Vụ TCCB, VP BCSĐ Theo Quy chế Phòng 503
Thứ Bẩy
20/8
         
Chủ Nhật
21/8
         

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.