Chương trình làm việc của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 31 (Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022)

02:04 PM 30/07/2022 |   Lượt xem: 103 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
01/8
8h00

Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì giao ban tuần

(1) VPUB báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần;

(2) Ban thường vụ Đoàn TN cơ quan báo cáo Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi cơ quan;

(3) Các vụ, đơn vị được giao nhiệm vụ liên quan đến CT MTQG 1719 chuẩn bị báo cáo bằng văn bản việc thực hiện chỉ đạo của BT, CN tại Công văn 1189 ngày 27/7 (gửi tài liệu đến VPUB muộn nhất trước 11h ngày 31/7 để trình LĐUB nghiên cứu trước).

VPUB, TTTT

- Theo Quy chế;

- Thủ trưởng: VP 1719, CSDT, KHTC, ĐP I, TTUB, TCCB, PC, DTTS, Tuyên truyền, Báo DT&PT, TCDT, HVDT;

- Ban Thường vụ Đoàn TN cơ quan;

- Lãnh đạo các vụ, đơn vị dự thính.

Phòng 503 và các điểm cầu
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự họp Tổ công tác số 1 về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khắn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 Vụ KHTC Lãnh đạo Vụ KHTC Phòng họp Chính phủ, tầng 3, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
15h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm họp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp tổ chức Lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu toàn quốc năm 2022 Vụ DTTS

- Các đ/c TT, PCN: Hoàng Thị Hạnh, Y Vinh Tơr; 

- Lãnh đạo Vụ DTTS và thành viên BST, TBT công tác tại Vụ DTTS;

- Thủ trưởng: Tuyên truyền, KHTC, TCCB, VPUB;

- CV: DTTS, VPUB;

- Giúp việc TT, PCN;

- PV: Cổng TTĐT, Báo DT&PT.

Phòng 503
Thứ Ba
02/8
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự Hội thảo "Liên kết phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng chiến khu Việt Bắc"     Phòng họp Tân Trào, tầng 2, Nhà Quốc hội, HN
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải làm việc với Học viện Dân tộc về Kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm và lớp tập huấn cho cán bộ, công chức nước CHDCND Lào HVDT - Đại diện LĐ: KHTC, HTQT, TCCB, TH Phòng 503
14h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì họp nghe báo cáo kết quả tổng hợp việc thực hiện Công văn số 1189/CV-UBDT ngày 27/7/2022 về lĩnh vực kế hoạch, tài chính (Vụ KHTC chuẩn bị) Vụ KHTC, VPUB

- Các đ/c TT, PCN;

- Thủ trưởng các vụ, đơn vị;

- Vụ KHTC: LĐ, CV theo dõi;

- VPUB: các PCVP, CVTH;

- GV các TT, PCN;

- Vụ ĐP II, III dự trực tuyến;

- PV: Cổng TTĐT, Báo DT&PT.

Phòng 503
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr dự họp về học phí phổ thông và sách giáo khoa Vụ CSDT

- Đ/c Phạm Chí Trung, PVT Vụ CSDT;

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Đỗ Quyết Tiến, Vụ CSDT.

Trụ sở Chính phủ
Thứ Tư
03/8
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 (Cả ngày) Vụ KHTC, VP 1719 Theo Giấy mời Phòng họp Chính phủ, tầng 3, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn nghe VPUB báo cáo về công tác tổ chức cán bộ VPUB

- Lãnh đạo VPUB;

- Trưởng các phòng thuộc VPUB;

- VPĐD HCM dự trực tuyến.

Phòng 503
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr làm việc với Vụ Chính sách dân tộc  Vụ CSDT

- Tập thể LĐ, CC Vụ CSDT;

- Đại diện LĐ: TCCB, KHTC, VPUB;

- CC giúp việc TT, PCN.
Phòng 506
16h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình Vụ DTTS, VPUB

- Đại diện LĐ&CC được phân công: DTTS, VPUB;

- Đại diện LĐ: CSDT, TT, ĐPI, Thanh tra, VP 1719, NKDT;

- Giúp việc TT, PCN;

- PV: Cổng TTĐT; Báo DT&PT.

Hội trường tầng 3 
Thứ Năm
04/8
7h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V   Đại diện LĐ Vụ Tổng hợp TT Hội nghị Quốc gia
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn họp Ban Thường vụ Đảng ủy:

(1) Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng:

- Cho ý kiến vào phương án kiện toàn bổ sung nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2027;

- Cho ý kiến vào dự thảo các văn bản kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy;

- Triển khai thực hiện Quyết định số 60-QĐ/ĐU ngày 25/7/2022 của Đảng ủy cơ quan về việc thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 10/3/2022 của Đảng ủy cơ quan UBDT.

(2) Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo đánh giá công tác xây dựng Đảng tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022.

(3) Cho ý kiến vào phương án kiện toàn Ban Chấp hành đảng bộ cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020-2025.

(4) Cho ý kiến về dự thảo Thông báo lịch duyệt nội dung và phương án nhân sự Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 và và Thông báo Phân công các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy dự và chỉ đạo Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

(5) Thông qua chương trình Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 28.

- VP BCSĐ;

- Đ/c PBT Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra ĐU;

- Các đ/c Trưởng các đoàn kiểm tra, giám sát.

- Các đ/c UV BTV Đảng ủy;

- Các đ/c UV UBKT Đảng ủy.
Phòng họp tầng 11
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh làm việc với Báo DT&PT về đôn đốc triển khai tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 Báo DT&PT

- Lãnh đạo Báo DT&PT;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Phòng họp tầng 15
14h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự cuộc họp Ban cán sự đảng Chính phủ  Vụ KHTC   Trụ sở Chính phủ
16h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu Vụ DTTS, VPUB

- Đại diện LĐ&CC được phân công: DTTS, VPUB;

- Đại diện LĐ: CSDT, TT, ĐPI, Thanh tra, VP 1719, NKDT;

- Công chức giúp việc TT, PCN;

- PV: Cổng TTĐT; Báo DT&PT.

Hội trường tầng 3
20h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV - 2022 VPUB Công chức giúp việc TT, PCN Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ Sáu
05/8
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2002 - 05/8/2022)     TT Hội nghị Quốc gia
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan TW VP BCSĐ

- Ủy viên BCH Đảng bộ (Vụ ĐP II, III dự trực tuyến);

- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ;

- Bí thư 09 tổ chức đảng được giám sát.
Phòng 503
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đồng chủ trì Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm các hoạt động Dự án "Chúng tôi có thể" Dự án EMPS Theo Kế hoạch KS Khăn quàng đỏ, HN
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 VP 1719 Đại diện LĐ: VP 1719 Bộ NN&PTNT
14h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì họp nghe báo cáo Chương trình thực hiện Chiến lược công tác Dân tộc Vụ KHTC

- Các đ/c TT, PCN;

- Thủ trưởng các vụ, đơn vị;

- Vụ KHTC: LĐ, CV theo dõi;

- VPUB: các PCVP, CVTH;

- GV các TT, PCN;

- Vụ ĐP II, III dự trực tuyến;

- PV: Cổng TTĐT, Báo DT&PT.

Phòng 503
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự Hội thảo lấy ý kiến dự án Luật Đất đai sửa đổi     Phòng TM&CN VN
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr dự Hội thảo tham vấn xây dựng Đề án của Đảng đoàn Quốc hội Vụ CSDT Đại diện LĐ: Vụ CSDT Tầng 5, Nhà Quốc hội
Thứ Bẩy
06/8
         
Chủ Nhật
07/8
         

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.