Chương trình làm việc của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 28 (Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 17/7/2022)

11:42 AM 09/07/2022 |   Lượt xem: 264 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
11/7
9h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm làm việc với Vụ Pháp chế về việc sửa đổi Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc Vụ PC

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- Lãnh đạo Vụ PC;

- Đ/c Hoàng Văn Tuyên, Vụ trưởng Vụ CSDT;

- VPUB: Đ/c Lò Quang Tú, CVP; Đ/c Phạm Bình Sơn, PCVP; CV P. TH.

Phòng 503
10h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm làm việc với Vụ CSDT về các nội dung: (1) Triển khai Thông tư hướng dẫn thực hiện CT MTQG; (2) Các nội dung liên quan đến việc tổng kết, đánh giá, phân định miền núi, vùng cao sau cuộc thẩm tra của HĐDT Quốc hội Vụ CSDT

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- Lãnh đạo Vụ CSDT;

- Đ/c Hà Việt Quân, CVP 1719;

- VPUB: Đ/c Lò Quang Tú, CVP; Đ/c Phạm Bình Sơn, PCVP; CV P. TH.

Phòng 503
15h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh làm việc nhóm chuyên đề “Vấn đề chủ nghĩa dân tộc trong tình hình thế giới hiện nay - Vấn đề đặt ra cho Việt Nam”   

- Đ/c Lương Thị Thu Hằng Phó TBT TCDT;

- Đ/c Bùi Thị Hiền, TP VTLT&KSTTHT;

- Đ/c Hà Mai Phương, Vụ TH.
Phòng họp tầng 15
Thứ Ba
12/7
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự Hội thảo tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW tại Đại học Quốc gia Hà Nội Vụ TH Theo Giấy mời Đại học Quốc gia Hà Nội
8h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Hội nghị sơ kết CTDT 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược CTDT giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn TP. Hà Nội VPUB

- Đ/c Nguyễn Mạnh Huấn, VT Vụ KHTC;

- Đại diện LĐ: VP 1719, CSDT, ĐPI, VPUB;

- PV: Cổng TTĐT, Báo DT&PT.

Trụ sở UBND huyện Chương Mỹ, HN
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải giảng bài tại Học viên Quốc phòng về công tác dân tộc cho Lớp QPAN khóa 86 Vụ CSDT Theo Kế hoạch Học viện Quốc phòng
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông chủ trì họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Vụ ĐPI VPUB, Vụ ĐPI Lãnh đạo, công chức vụ ĐPI

Phòng họp tầng 19

16h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông chủ trì tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Trị Vụ DTTS, VPUB

- LĐ, CC được phân công: DTTS, VPUB;

- Đại diện LĐ: CSDT, Tuyên truyền, ĐPI, Thanh tra, VP 1719, NKDT;

- CC giúp việc TT, PCN;

- PV: Cổng TTĐT, Báo DT&PT,.
Hội trường tầng 3
Thứ Tư
13/7
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì họp Ban cán sự Đảng UBDT Vụ TCCB Các đ/c Ủy viên BCSĐ Phòng 503
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đi công tác tỉnh Khánh Hòa     Tỉnh Khánh Hòa
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh họp Ban Soạn thảo xây dựng Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQVN Vụ DTTS   46 Tràng Thi, HN
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông họp Hội đồng thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, TX. Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2040 Vụ Tuyên truyền

Đại diện LĐ Vụ Tuyên truyền

Phòng họp tầng 2, Trụ sở Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, HN
Thứ Năm
14/7
7h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn họp với Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan TW làm việc với Đảng uỷ cơ quan UBDT về việc trao đổi dự thảo báo cáo kết quả giám sát VP BCSĐ

- Ủy viên BCH Đảng bộ;

- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy;

- Bí thư 09 tổ chức đảng được giám sát (Vụ ĐP II dự trực tuyến).

Phòng 503
15h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông chủ trì họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Vụ Hợp tác quốc tế  Vụ HTQT, VPUB

- Lãnh đạo, công chức Vụ HTQT;

- Công chức giúp việc TT, PCN

Phòng họp tầng 19
Từ 14-15/7 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong 6 tháng đầu năm theo Nghị quyết số 09/NQ-LMHTXVN ngày 13/01/2022; công tác xây dựng luật HTX năm 2012 (sửa đổi) trình UBTV Quốc hội vào kỳ họp thứ 4 của Quốc hội Vụ PC Theo Giấy triệu tập Tỉnh Khánh Hòa
Từ 14-15/7 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh nghỉ phép      
Thứ Sáu
15/7
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn làm việc với Trung tâm Thông tin về triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của TTTT; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm về công tác chuyển đổi số của UBDT   Ban Giám đốc, Trưởng Phó các phòng thuộc TTTT Phòng 503
  Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông đi công tác tỉnh Nghệ An VPUB, TTUB   Tỉnh Nghệ An
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn dự Hội nghị Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của VPUB VPUB

Toàn thể LĐ, CC, NLĐ VPUB
(VPĐD HCM dự trực tuyến)

Phòng 503
15h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm đi công tác tỉnh Khánh Hòa VPUB Đ/c Bùi Quốc Thắng, PCVP Tỉnh Khánh Hòa
Thứ Bảy
16/7
7h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 VPUB, TTUB Theo Kế hoạch Tỉnh Nghệ An
Chủ Nhật
17/7
20h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh VPUB   Trung tâm Hội nghị Quốc gia, HN

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.