Chương trình làm việc của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 26 (Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 03/7/2022)

06:27 PM 24/06/2022 |   Lượt xem: 135 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
27/6
7h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phát triển KTXH và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ VPUB Theo Giấy mời Tỉnh Quảng Ngãi
14h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan UBDT Vụ TCCB Thành viên Hội đồng TĐKT Phòng 503
Thứ Ba
28/6
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự cuộc họp Thường trực Chính phủ  VPUB   Trụ sở Chính phủ
8h30

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh làm việc với Vụ Tuyên truyền và Vụ DTTS về việc bàn giao xây dựng Đề án “Trang bị phương tiện nghe nhìn phù hợp cho lực lượng cốt cán, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2022-2025”

Vụ TT

- Đại diện LĐ&CV Vụ: TT; DTTS

Phòng họp tầng 15
14h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh làm việc với Vụ Tuyên truyền về việc sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Vụ TT Tập thể LĐ&CV Vụ TT Phòng họp tầng 15
16h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Bình Phước Vụ DTTS, VPUB

- Đại diện LĐ&CC được phân công: DTTS, VPUB, CSDT, TT, ĐPI, VP 1719;

- Công chức giúp việc TT, PCN;

- PV: Cổng TTĐT; Báo DT&PT.

Hội trường tầng 3
Thứ Tư
29/6
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

VPUB, Vụ TH

Theo Kế hoạch Số 46 Tràng Thi, HN
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông dự họp Thường trực Chính phủ để chuẩn bị Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022 VP 1719, VPUB Đ/c Đặng Tiến Hùng, PCVP 1719 Trụ sở Chính phủ
15h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh làm việc với Lãnh đạo Báo DT&PT  Báo DT&PT

- Lãnh đạo Báo DT&PT;

- Đ/c Hoàng Thị Lề, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền;

- Đại diện Lãnh đạo VPUB.

Phòng 503
16h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Phú Thọ Vụ DTTS, VPUB

- Đại diện LĐ&CC được phân công: DTTS, VPUB, CSDT, TT, ĐPI, Thanh tra, VP 1719;

- Công chức giúp việc TT, PCN;

- PV: Cổng TTĐT; Báo DT&PT.

Hội trường tầng 3 
Thứ Năm
30/6
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực VPUB VPUB Số 1, Hùng Vương, HN
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn nghe VPUB báo cáo: (1) Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ của VPUB; (2) Dự thảo Quy chế Cổng TTĐT UBDT VPUB

- Các đ/c LĐ VPUB;

- Trưởng các phòng tại Hà Nội;

- Đ/c: Nguyễn Văn Huân, PTP TH; Lê Đình Hùng, PTP. HCQT.

Phòng 506
Cả ngày Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đi nắm tình hình dân tộc và CSDT 6 tháng đầu năm 2022, kiểm tra thực hiện chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh Sơn La Vụ DTTS

- Đại diện LĐ&CV Vụ DTTS;

- Công chức giúp việc TT, PCN.

Tỉnh Sơn La
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chủ trì họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Học viện Dân tộc  HVDT

- Đại diện LĐ Vụ: TCCB, KHTC, TH, Thanh tra, VPUB;

- Công chức giúp việc TT, PCN.

HVDT
15h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm đi công tác tỉnh Đắk Lắk VPUB PCVP Bùi Quốc Thắng Tỉnh Đắk Lắk
Thứ Sáu
01/7
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kết luận số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên VPUB PCVP Bùi Quốc Thắng Tỉnh Đắk Lắk
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự hội thảo, tọa đàm Tổng kết Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ Vụ CSDT Theo Giấy mời Tỉnh Quảng Nam
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chủ trì Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS khu vực Tây Bắc” Vụ DTTS

- Đại diện LĐ&CV Vụ DTTS;

- Công chức giúp việc TT, PCN.

Tỉnh Sơn La
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông đồng chủ trì Hội thảo “Tăng cường sự phối hợp thực hiện Đề án phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030” Vụ HTQT, VPUB, BQLD PEMU

- Theo Kế hoạch; 

- PV: Cổng TTĐT, Báo DT&PT.

Khách sạn Fortuna, số 6B, Láng Hạ, Hà Nội
Thứ Bẩy
02/7
         
Chủ Nhật
03/7
         

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.