Chương trình làm việc của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 24 (Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022)

10:17 AM 11/06/2022 |   Lượt xem: 206 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
13/6
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì họp Ban cán sự Đảng VPBCSĐ, Vụ TCCB

- Đ/c Phó Bí thư BCSĐ;

- Các đ/c Ủy viên BCSĐ;

- Đ/c Nguyễn Thu Minh, CVP BCSĐ.

Phòng 503
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đi công tác tỉnh Ninh Thuận Vụ CSDT Theo Kế hoạch Tỉnh Ninh Thuận
9h00

Bộ trưởng, Chủ nhiệm họp nghe báo cáo: (1) Công tác tuần; (2) Phương án thiết kế Phòng khách quốc tế và các phòng họp trực tuyến (VPUB chuẩn bị)

VPUB, TTTT

Theo Quy chế Phòng 503
13h15 Bộ trưởng, Chủ nhiệm đi công tác tỉnh Quảng Bình VPUB

- TT, PCN Y Thông;

- Theo Kế hoạch.

Tỉnh Quảng Bình
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tham gia Đoàn khảo sát về chính sách giáo dục dân tộc tại tỉnh Ninh Thuận Vụ CSDT Theo Kế hoạch Tỉnh Ninh Thuận
Thứ Ba
14/6
8h00

Bộ trưởng, Chủ nhiệm làm việc tại tỉnh Quảng Bình (Cả ngày)

(Có chương trình công tác riêng)
Vụ DTTS, VPUB

- TT, PCN Y Thông;

- Theo Kế hoạch.

Tỉnh Quảng Bình
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh làm việc với Vụ Tuyên truyền về triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg Vụ TT Lãnh đạo Vụ TT Phòng họp tầng 15
  Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải thăm và tặng quà tại Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận Vụ CSDT Theo Kế hoạch Tỉnh Ninh Thuận
Chiều  Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông thăm và tặng quà Trường PTDTNT huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình VPUB, Vụ DTTS Theo Kế hoạch Tỉnh Quảng Bình
Thứ Tư
15/6
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Chương trình làm việc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình VPUB Theo Kế hoạch Tỉnh Quảng Bình
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị cải cách hành chính  Vụ TCCB

- Đại diện lãnh đạo và 01 công chức tham mưu công tác CCHC của các Vụ, đơn vị 

- Vụ Địa phương II và Địa phương III họp trực tuyến.

Phòng 503
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chủ trì Hội thảo góp ý dự thảo Đề án Hỗ trợ giáo dục học tập theo vòng đời cho học sinh DTTS tại vùng DTTS&MN tại tỉnh Ninh Thuận Vụ CSDT

Theo Kế hoạch

Tỉnh Ninh Thuận
Sáng Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông thăm và tặng quà Trường PTDTNT huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình VPUB, Vụ DTTS  Theo Kế hoạch Tỉnh Quảng Bình
Chiều Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông chủ trì Hội nghị giao ban công tác dân tộc 24 tỉnh phía Bắc 6 tháng đầu năm 2022 Vụ ĐPI, VPUB Theo Kế hoạch Tỉnh Quảng Bình
Thứ Năm
16/6
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Ủy ban Dân tộc   Theo Kế hoạch Hội trường tầng 3
9h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải làm việc với Vụ Pháp chế về dự thảo sửa đổi Nghị định 05 Vụ PC Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 5
10h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh hội ý nghe về hoàn thiện Đề án xuất bản Tạp chí Dân tộc  TCDT

- Tập thể Lãnh đạo Tạp chí Dân tộc;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ: TCCB; KHTC.

Phòng làm việc tầng 15
14h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV VPUB PCVP Bùi Quốc Thắng Nhà Quốc hội
Thứ Sáu
17/6
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị VP BCSĐ   Số 1, Hùng Vương, HN
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự Hội thảo phát triển hệ sinh thái tài chính số ở Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh Vụ KHTC   Thành phố Hồ Chí Minh
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn dự Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn” VP BCSĐ VPUB

Thành ủy Hà Nội; số 9 Ngô Quyền

Thứ Bảy
18/6
         
Chủ Nhật
19/6
         

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.