Chương trình làm việc của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 23 (Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022)

06:02 PM 03/06/2022 |   Lượt xem: 195 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
06/6
10h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tham dự công bố Quyết định kiểm toán và triển khai Kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2021 Vụ KHTC, VPUB

- Đại diện Vụ KHTC;

- Thủ trưởng, kế toán trưởng: VPUB, HVDT, BDTPT.

Trụ sở Kiểm toán Nhà nước
14h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì họp Ban cán sự Đảng VPBCSĐ, Vụ TCCB

- Các đ/c Ủy viên BCSĐ;

- Đ/c Nguyễn Thu Minh, CVP BCSĐ.

Phòng 503
15h30

Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì giao ban tuần, nghe báo cáo: Kết quả tổng hợp, giải đáp ý kiến tham gia tại Hội nghị xin ý kiến về dự thảo Thông tư triển khai hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030; Giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 (Vụ CSDT chuẩn bị)Phương án thiết kế phòng khách Quốc tế và các phòng họp trực tuyến (VPUB chuẩn bị)

(Lịch dự kiến)

VPUB, CSDT, TTTT

- Theo Quy chế;

- Thủ trưởng: CSDT, KHTC, VP 1719, TTTT;

- VPUB: LĐ, CV Tổng hợp, Cổng TTĐT;

- Công chức giúp việc các TT, PCN;

- PV Báo DT&PT.

Phòng 503
16h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự họp Trung ương Đảng VPUB VPUB Số 1, Hùng Vương, HN
Thứ Ba
07/6
8h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì họp nghe báo cáo việc chuẩn bị triển khai các dự án, tiểu dự án và các nội dung thuộc Chương trình 1719 do Ủy ban quản lý (Vụ KHTC chủ trì chuẩn bị nội dung và gửi tài liệu đến đại biểu họp trước 15h00, ngày 06/6/2022) Vụ KHTC, VP 1719

- TT, PCN Y Thông;

- Thủ trưởng các Vụ, đơn vị;

- VPUB: LĐVP, CV Tổng hợp; Cổng TTĐT;

- Công chức giúp việc TT, PCN;

- PV Báo DT&PT.
Phòng 503
9h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chủ trì họp thống nhất với các Bộ, ngành về một số nội dung Thông tư hướng dẫn, quy định định mức hỗ trợ, đầu tư một số dự án, tiểu dự án thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg Vụ CSDT Theo kế hoạch Phòng 506
14h00

Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
(Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

VPUB PCVP Bùi Quốc Thắng Nhà Quốc hội
14h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn họp Ban Thường vụ Đảng ủy:

(1) Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo đánh giá công tác xây dựng đảng tháng 4, 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022 (trình Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 26)

(2) Cho ý kiến vào các văn bản:

- Thông báo lịch duyệt nội dung và phương án nhân sự Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025;

- Phân công các đồng chí Ủy viên BTV dự và chỉ đạo Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

(3) Cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025.

(4) Tờ trình về việc dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 26/10/2021 về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

(5) Công tác phát triển đảng

(6) Thông qua chương trình Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 26

VPBCSĐ Các đồng chí Ủy viên BTV Đảng bộ. Phòng họp tầng 11, Trụ sở Ủy ban
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chủ trì họp Hội đồng tư vấn, đánh giá  nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ  Vụ Tổng hợp Theo Kế hoạch Phòng 506
14h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh làm việc với Vụ DTTS về kết quả nhiệm vụ tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022 Vụ DTTS

- Tập thể Lãnh đạo Vụ DTTS;

- Công chức giúp việc TT, PCN.

Phòng họp 503
16h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm tiếp Đoàn đại biểu cán bộ Hội Người cao tuổi, Người có uy tín các DTTS thị xã Sa Pa, Lào Cai Vụ DTTS, VPUB

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh;

- LĐ và CC được phân công: Vụ DTTS, VPUB;

- Đại diện Lãnh đạo: CSDT, ĐPI, TT, TCCB, VP 1719, NKDT;

- PV: Cổng TTĐT, Báo DT&PT.

Phòng 502
Thứ Tư
08/6
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Cả ngày)
(Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
VPUB PCVP Bùi Quốc Thắng Nhà Quốc hội
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đi công tác tỉnh Lạng Sơn VPUB

 

Tỉnh Lạng Sơn
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022     Ban Tuyên giáo TƯ, số 7 Nguyễn Cảnh Chân, HN
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ 26: (1) Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn TN cơ quan nhiệm kỳ 2022- 2027; (2) Đánh giá công tác xây dựng Đảng tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022; (3) Thực hiện quy trình giới thiệu quy hoạch BCH, BTV Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ; (4) Công tác phát triển đảng  VPBCSĐ; Bí thư BCH Đoàn TN

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ (Vụ ĐPII, ĐPIII dự trực tuyến);

- Ban Thường vụ Đoàn TN;

- Lãnh đạo, công chức VP BCSĐ.

Phòng 503
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông làm việc với BTV Hội phát triển kinh tế Miền núi VPUB Đại diện lãnh đạo: TCCB, CSDT, PC Phòng 506
14h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm nghe báo cáo thực trạng hoạt động của Tạp chí 6 tháng đầu năm 2022, đề xuất phương án thực hiện quyết định của BT, CN về chức năng, nhiệm vụ của TCDT và giải quyết những vấn đề khó khăn đặt ra TCDT

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh;

- Tập thể Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt TCDT;

- Thủ trưởng và chuyên viên được phân công theo dõi TCDT các vụ: KHTC, TCCB, TT;

- VPUB: LĐVP, CV Tổng hợp.
Phòng 503
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đi tặng quà cho các hộ DTTS nghèo, người có uy tín, tiêu biểu tại xã Thống Nhất (Lộc Bình, Lạng Sơn) Vụ CSDT Vụ CSDT, VPUB Tỉnh Lạng Sơn
16h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đi công tác tỉnh Bắc Kạn Vụ DTTS

- Đại diện LĐ&CV Vụ DTTS;

- Công chức giúp việc TT, PCN.

Tỉnh Bắc Kạn
Thứ Năm
09/6
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Cả ngày)
(Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
VPUB PCVP Bùi Quốc Thắng Nhà Quốc hội
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị trực tuyến "Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam" VPBCSĐ, VPUB, TTTT

- Ủy viên BCH Đảng bộ;

- Ủy viên UBKT Đảng ủy;

- BCH các tổ chức đoàn thể cơ quan (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội CCB);

- Tập thể Lãnh đạo các vụ, đơn vị;

- Cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc và toàn thể đảng viên của Đảng bộ;

- Chi bộ Vụ Địa phương II, III dự trực tuyến.

 

Hội trường tầng 3
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chủ trì Hội thảo góp ý Đề án “Hỗ trợ giáo dục học tập theo vòng đời cho học sinh DTTS tại vùng DTTS&MN” Vụ CSDT

Theo Kế hoạch

Tỉnh Lạng Sơn
Cả ngày Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đi nắm tình hình dân tộc và CSDT 6 tháng đầu năm 2022, kiểm tra thực hiện chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Vụ DTTS

- Đại diện LĐ&CV Vụ DTTS;

- Công chức giúp việc TT, PCN.

Tỉnh Bắc Kạn
Thứ Sáu
10/6
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chủ trì Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS khu vực Đông Bắc” Vụ DTTS

- Đại diện LĐ&CV Vụ DTTS;

- Công chức giúp việc TT, PCN.

Tỉnh Bắc Kạn
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chủ trì Hội thảo Tổng kết Chương trình KHCN và TNMT năm 2021 Vụ Tổng hợp Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 5
Thứ Bảy
11/6
         
Chủ Nhật
12/6
         

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.