Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 20 (Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023)

11:53 AM 14/05/2023 |   Lượt xem: 471 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
15/5
8h00 BTCN Hầu A Lềnh, TTPCN Y Vinh Tơr dự Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII VPUB Theo GM Số 1, Hùng Vương
  BTCN Hầu A Lềnh tiếp công dân định kỳ tháng 05/2023 TTrUB TTrUB, VPUB Phòng tiếp dân, Tầng 1
Thứ Ba
16/5
8h00 BTCN Hầu A Lềnh, TTPCN Y Vinh Tơr dự Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII VPUB Theo GM Số 1, Hùng Vương
10h30 TTPCN Y Thông làm việc với Đoàn đánh giá độc lập của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) VPUB, HTQT Lđ, Cv Vụ HTQT, BQLDA PEMU Phòng 504
17h00 TTPCN Y Vinh Tơr dự họp Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN” CSDT Theo GM Bộ GD&ĐT
Thứ Tư
17/5
6h15 TT PCN Lê Sơn Hải đi công tác tỉnh Đắk Nông

VPUB

 

Tỉnh Đắk Nông

8h00 BTCN Hầu A Lềnh, TTPCN Y Vinh Tơr dự Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII VPUB Theo GM Số 1, Hùng Vương
8h00 TT PCN Nông Quốc Tuấn họp Ban Thường vụ Đảng ủy để xem xét và thực hiện một số nhiệm vụ theo thẩm quyền.

- VP BCSĐ;
- BTV Công đoàn UBDT;
- Chi ủy Chi bộ Báo DT&PT;
- UBKT Đảng ủy.

- BTV Đảng ủy;
- BTV Công đoàn UBDT;
- Chi ủy Chi bộ Báo DT&PT;
- UV UBKT Đảng ủy;
- Văn phòng BCSĐ.

Phòng 504
14h00 BTCN Hầu A Lềnh, TTPCN Y Vinh Tơr dự phiên họp Thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội mở rộng thẩm tra báo cáo của Chính phủ về “Tình hình thực hiện Chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2022”.
(TTPCN Y Vinh Tơr chỉ đạo Vụ CSDT thống nhất các nội dung làm việc và gửi tài liệu BTCN trong ngày 16/5/2023)
CSDT Lđ, Cv Vụ CSDT, VP 1719; Thư ký, Gv: BTCN, TTPCN Y Vinh Tơr; Báo DTPT Phòng họp Hoa Mai, Tầng 1, Nhà Quốc hội
Thứ Năm
18/5
8h00 BTCN Hầu A Lềnh chủ trì nghe báo cáo tiến độ, kết quả triển khai việc sửa đổi, bổ sung: (1) Thông tư số 02/2022/TT-UBDT (Vụ CSDT chuẩn bị); (2) Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg (VP 1719 chuẩn bị); (3) Nghị định số 05/2011/NĐ-CP (Vụ PC chuẩn bị).
(Các vụ, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, gửi BTCN trong ngày 17/5/2023)
CSDT, VP 1719, PC Thủ trưởng, Cv phụ trách: CSDT, VP 1719, PC; VPUB: CVP, PCVP Phạm Bình Sơn, CVTH, Cổng TTĐT; Thư ký BTCN Phòng 504
8h00

TT PCN Lê Sơn Hải khai mạc Lớp tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường năm 2023 tại tỉnh Đắk Nông

Vụ TH

Theo KH

Tỉnh Đắk Nông
8h00 TTPCN Y Vinh Tơr chủ trì Hội thảo tham vấn ý kiến về sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực  hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9 trong Thông tư 02/2021/TT-UBDT và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg DTTS Theo GM Nhà khách BQP, 266 Thụy Khuê
14h00 BTCN Hầu A Lềnh dự họp liên tịch Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ (Dự kiến) VPUB Theo GM Hà Nội
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông đi công tác tỉnh Sơn La VPUB CV giúp việc TT, PCN TP. Sơn La
16h30 TT PCN Nông Quốc Tuấn tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam VPUB, DTTS Theo KH Phòng 502
Thứ Sáu
19/5
7h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông tham gia Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với BTV tỉnh Sơn La VPUB Theo  Giấy mời Tỉnh Sơn La
8h00 BTCN Hầu A Lềnh, các TTPCN xử lý công việc thường xuyên (Cả ngày) VPUB   Trụ sở cơ quan
Thứ Bảy
20/5
         
Chủ Nhật
21/5
         

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử UBDT thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan UBDT; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần. 

- Các phiên họp giao ban, tài liệu được cập nhật tại Hệ thống Phòng họp số (E-Cabinet) của UBDT: ph2.ubdt.gov.vn