Chương trình làm việc của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 19 (Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022)

08:44 PM 07/05/2022 |   Lượt xem: 78 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
9/5
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII VPUB VPUB Số 1, Hùng Vương, HN
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông dự phiên họp toàn thể Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Vụ KHTC, VP 1719

- Đại diện Lãnh đạo Vụ KHTC,;

- LĐ&CV VP 1719 được phân công.

Phòng 4A4, Tòa nhà Quốc hội
Từ 9-11/5 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đi khảo sát hoàn thiện hồ sơ Đề án “Xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng Danh mục các dân tộc Việt Nam” tại tỉnh Nghệ An Vụ DTTS

- LĐ&CV Vụ DTTS được phân công;

- Đ/c Lương Thị Thu Hằng, Phó TBT TCDT;

- Công chức giúp việc TT, PCN

Tỉnh Nghệ An
Thứ Ba
10/5
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII VPUB VPUB Số 1, Hùng Vương, HN
16h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm làm việc với Vụ HTQT và Ban QLDA PEMU Vụ HTQT

- TT, PCN Y Thông;

- Thủ trưởng: VP 1719, KHTC, CSDT, VPUB, TCCB, TT, Báo DTPT;

- PCVP Bùi Quốc Thắng;

- Vụ HTQT: CBCC;

- PV: Cổng TTĐT; Báo DTPT.

Phòng 506
17h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông dự họp chuẩn bị một số hoạt động đối ngoại cấp cao của Quốc hội Vụ HTQT, VPUB   Phòng Tân Trào, tầng 2, Nhà Quốc hội
Thứ Tư
11/5
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn nghe VPUB báo cáo về các quy chế VPUB được giao tham mưu xây dựng VPUB

- Các đ/c LĐVP;

- Tập thể Lãnh đạo P.TH, P.HCQT; Trưởng phòng VTLT KSTTHC, KTTV; Trường VPĐD TP. HCM dự trực tuyến

Phòng 503
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV  VPUB, Vụ KHTC Đại diện Lãnh đạo Vụ KHTC Phòng Tân Trào, tầng 2, Nhà Quốc hội
13h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải giảng bài tại Học viện Quốc phòng VPUB

 

Học viện Quốc phòng
Từ 11-13/5 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông đi công tác tỉnh Kon Tum; Chủ trì Hội nghị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa đại biểu DTTS, NCUT sinh sống dọc tuyến biên giới năm 2022 tại tỉnh Kon Tum Vụ HTQT, VPUB, Vụ ĐPII Theo Kế hoạch Tỉnh Kon Tum
Thứ Năm
12/5
8h00 Các đồng chí Lãnh đạo Uỷ ban dự Hội nghị trực tuyến nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII VP BCSĐ

- Ủy viên BCH Đảng bộ; 

- Tập thể Lãnh đạo các Vụ, đơn vị .

Phòng 503
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải họp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Quyết định 1292/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Vụ TCCB; Vụ KHTC; Vụ CSDT Lãnh đạo Vụ: TCCB; KHTC; CSDT Phòng D205, Bộ GD&ĐT
14h00

Bộ trưởng, Chủ nhiệm tiếp xã giao Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

Vụ HTQT, VPUB

- Thủ trưởng: HTQT, CSDT, VPUB,  VP 1719;

- CV: HTQT, VPUB;

- PV: Cổng TTĐT, Báo DTPT;

(Các đại biểu mặc lễ phục)

Phòng 503
16h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chủ trì tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang Vụ DTTS

- LĐ&CV được phân công: Vụ DTTS, VPUB;;

- Đại diện Lãnh đạo: CSDT, ĐPI, TT, VP 1719, NKDT;

- PV: Cổng TTĐT, Báo DT&PT.
Hội trường tầng 3
Thứ Sáu
13/5
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông dự phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV VPUB, Vụ KHTC, VP 1719 Thủ trưởng: Vụ KHTC, VP 1719 Phòng Tân Trào, tầng 2, Nhà Quốc hội
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn làm việc với Trung tâm Thông tin  TTTT, VPUB

- Ban Giám đốc TTTT; Trưởng phòng TCHC, Kế toán trưởng;

- Đại diện Lãnh đạo VPUB; Trưởng phòng kế toán;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ KHTC

Phòng họp tầng 11
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự Hội nghị Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW lần thứ nhất Vụ CSDT Đại diện Lãnh đạo Vụ CSDT Phòng 109, Ban Kinh tế TƯ
15h30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình về việc phối hợp tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và 65 năm ngày đồng bào Pa Kô, Vân Kiều chính thức được mang họ Hồ và một số chủ trương, chính sách dân tộc miền núi trên địa bàn tỉnh

Vụ DTTS, Vụ CSDT, VP 1719

- Các đ/c TT, PCN: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông;

- Thủ trưởng: VPUB, VP 1719, KHTC, CSDT, ĐPI, TT, Báo DT&PT;

- LĐ&CV Vụ DTTS được phân công;

- PV: Cổng TTĐT, Báo DTPT.

Phòng 503
Thứ Bẩy
14/5
20h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) VPUB Công chức giúp việc TT, PCN Tỉnh Nghệ An
Chủ Nhật
15/5
         

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.