Chương trình làm việc của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 15 (Từ ngày 10/4/2023 đến ngày 16/4/2023)

04:18 PM 09/04/2023 |   Lượt xem: 11 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
10/4
8h00 TTPCN Nông Quốc Tuấn dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ 42, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Trực tuyến):
(1) Đánh giá công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023;
(2) Đánh giá công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023.
VPBCSĐ; UBKT Đảng ủy; VPUB; TTCĐS - Các đ/c Ủy viên: BTV Đảng ủy; BCH Đảng bộ; UBKT Đảng ủy.
- Bí thư và Phó Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc.
- Các đ/c: Chủ tịch CĐ; Chủ tịch Hội CCB và Bí thư ĐTN cơ quan UBDT.
Phòng 504
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chủ trì họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP Vụ Pháp chế Theo Giấy mời Phòng 506
Thứ Ba
11/4
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ

VPUB

  Bệnh viện Hữu nghị Việt- Xô
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ

VPUB

  Bệnh viện Hữu nghị Việt- Xô
9h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn họp Ban Thường vụ Đảng ủy về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

- VP BCSĐ;

- UBKT Đảng ủy.

- BTV Đảng ủy; UBKT Đảng ủy;
- VP BCSĐ.

Phòng 504
15h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đi công tác tỉnh Bình Phước

VPUB

  Tỉnh Bình Phước
Thứ Tư
12/4
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì làm việc với Tổ công tác của Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về Chương trình MTQG 1719 VP 1719, VPUB - TT, PCN Y Vinh Tơr;
- Thủ trưởng, LĐ phụ trách: VPUB, KHTC, CSDT, TH, TCCB, DTTS, Tuyên truyền, Pháp chế;
- Thư ký BT, CN;
- Tập thể LĐ & CV VP 1719;
PV: Cổng TTĐT, BDTPT.
Phòng 504
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Bình Phước VPUB, Vụ CTDTĐP Theo Kế hoạch Tỉnh Bình Phước
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ  VPUB   Bệnh viện Hữu nghị Việt- Xô
14h00 Ban cán sự đảng UBDT tổ chức phiên họp tháng 4/2023 VP BCSĐ Các đ/c Ủy viên BCSĐ Phòng 504
Thứ Năm
13/4
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Tây Ninh VPUB, Vụ CTDTĐP

Theo Kế hoạch

Tỉnh Tây Ninh
9h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 39, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Trực tuyến): Về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

- Văn phòng Ban cán sự đảng;

- UBKT Đảng ủy.

- BTV, BCH Đảng ủy;

- Văn phòng Ban cán sự đảng.
Phòng họp 504
14h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì Lễ ký Bản ghi nhớ giữa KOICA - UBDT - UBND  tỉnh Yên Bái về hỗ trợ các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú của tỉnh Yên Bái HTQT, VPUB

- TT, PCN Y Thông;
- Vụ HTQT, PEMU;
- Các vụ, đơn vị trực thuộc (01 LĐ, 03 CV)

Hội trường tầng 3
Thứ Sáu
14/4
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Đồng Nai (Dự kiến) VPUB, Vụ CTDTĐP

Theo Kế hoạch

Tỉnh Đồng Nai
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác thực hiện Quy chế dân chủ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023 của UBDT TCCB - Thành viên BCĐ Quy chế;
- Đại diện LĐ & CV theo dõi công tác QCDC của các vụ, đơn vị;
- Đại diện: BTV Công đoàn, BTV Đoàn TN, Hội CCB;
- CV giúp việc Vụ TCCB;
PV: CTTĐT, BDTPT.
Phòng 506
Thứ Bảy
15/4
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông tham dự diễn đàn “Văn hóa các dân tộc Việt Nam, nguồn lực phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và các hoạt động Chào mừng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” 19/4   VPUB   Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn tây, Hà Nội
Chủ Nhật
16/4
         

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử UBDT thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan UBDT; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần. 

- Các phiên họp giao ban, tài liệu được cập nhật tại Hệ thống Phòng họp số (E-Cabinet) của UBDT: ph2.ubdt.gov.vn