LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019)

04:20 PM 25/01/2019 |   Lượt xem: 78 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(28/01/2019)
Cả ngày TT, PCN
Phan Văn Hùng
Thăm, tặng quà đồng bào các DTTS và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Văn phòng UB Theo Kế hoạch Tỉnh Hòa Bình
Từ ngày 28-29/01/2019 TT, PCN
Y Thông
Đi công tác tỉnh Phú Yên thăm, tặng quà đồng bào các DTTS và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh  Văn phòng UB Theo Kế hoạch Tỉnh Phú Yên
Thứ Ba
 (29/01/2019)
10h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Tiếp Đại sứ Ireland tại Việt Nam

Văn phòng UB

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình 135;

- Ban Quản lý dự án EMPS.

Phòng họp Nhà D
Cả ngày TT, PCN
Phan Văn Hùng

Chủ trì Hội thảo đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và đề xuất nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc

Vụ Tổng hợp

- Đại biểu đại diện một số Bộ, ban, ngành;

- Thành viên Hội đồng khoa học và Công nghệ của Ủy ban Dân tộc;

- Một số nhà khoa học;

- Đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị và công chức có học vị Tiến sĩ trở lên;

- Lãnh đạo và công chức Vụ Tổng hợp.
Hội trường Nhà C
Thứ Tư
(30/01/2019)
Từ ngày 30/01-01/02/2019 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Đi công tác tỉnh Yên Bái thăm, tặng quà đồng bào các DTTS và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Văn phòng UB Theo Kế hoạch Tỉnh Yên Bái
Thứ Năm
(31/01/2019)
Cả ngày BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2019 Văn phòng UB   Trụ sở Chính phủ
Thứ Sáu
(01/02/2019)