LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (Từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019)

05:39 PM 19/07/2019 |   Lượt xem: 138 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

  Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(22/7/2019)
8h00 TT, PCN
Y Thông
Chủ trì Hội thảo xây dựng Đề án theo Nghị quyết số 137/NQ-CP Vụ ĐP I Theo Giấy mời Huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính về xây dựng kế hoạch năm 2020; kế hoạch 3 năm 2020-2022 và Đề án Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân tộc Vụ KHTC Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính Phòng làm việc của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm
14h30 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Họp với Viện Từ điển học về 11 mục từ phục vụ Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025 Vụ Tổng hợp Theo Giấy mời Phòng làm việc của TT, PCN
Thứ Ba
(23/7/2019)
8h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Họp Hội đồng lương cơ quan Ủy ban Vụ TCCB Thành viên Hội đồng Phòng họp Nhà D
8h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Dự Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về xây dựng Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, các Bộ, ngành, địa phương Trung tâm Thông tin Đồng chí Nguyễn ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin Hội trường tầng 2, nhà 9 tầng, trụ sở Chính phủ
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Làm việc với Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê về điều tra thực trạng kinh tế xã hội của 53 DTTS năm 2019

Vụ KHTC,

Văn phòng UB
Theo Giấy mời Tại Tổng cục Thống kê
9h00 TT, PCN
Y Thông
Dự công bố Quyết định Thanh tra tại tỉnh Gia Lai Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 162/QĐ-TTr Theo Giấy mời Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai
15h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Đi công tác tại Yên Bái Văn phòng UB Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Tỉnh Yên Bái
Từ ngày 23/7/2019 đến ngày 27/7/2019 TT, PCN
Hoàng Thị Hạnh
Trưởng đoàn cán bộ Cấp cao của Ủy ban Dân tộc đi công tác tại Trung Quốc theo Thỏa thuận hợp tác Vụ HTQT Theo Quyết định Trung Quốc
Thứ Tư
(24/7/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Làm việc tại tỉnh Yên Bái Văn phòng UB

 Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban

Tỉnh Yên Bái
8h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Dự Hội thảo Khoa học quốc gia Công đoàn Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển Văn phòng UB   Hội trường tầng 7, Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 01 Yết Kiêu, Hà Nội
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Làm việc với nhóm chuẩn bị báo cáo Hội thảo Vụ KHTC

- Vụ KHTC;

- 8 đồng chí phụ trách các chuyên đề.

Phòng làm việc của TT, PCN
10h30 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Tiếp Đoàn đại biểu giáo viên, học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc tỉnh Vĩnh Phúc

Văn phòng UB,

Vụ DTTS

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Vụ CSDT, Vụ ĐPI,  Vụ Tuyên truyền, Văn phòng ĐPCT 135, Nhà khách DT;

- Đại diện Lãnh đạo và công chức (được phân công nhiệm vụ) của Văn phòng UB và Vụ DTTS; 

- Phóng viên báo DTPT, phóng viên TTTT (để đưa tin);

- Công chức giúp việc TT, PCN
Hội trường Nhà C
11h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Đi công tác tỉnh Bình Thuận Văn phòng UB   Tỉnh Bình Thuận
14h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Giảng bài tại Lớp Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho công chức, viên chức Ủy ban Dân tộc Văn phòng UB   Khách sạn Khăn Quàng đỏ
16h00 TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị

Văn phòng UB,

Vụ DTTS

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Vụ CSDT, Vụ ĐPI,  Vụ Tuyên truyền, Văn phòng ĐPCT 135, Nhà khách DT;

- Đại diện Lãnh đạo và công chức (được phân công nhiệm vụ) của Văn phòng UB và Vụ DTTS; 

- Phóng viên báo DTPT, phóng viên TTTT (để đưa tin);

- Công chức giúp việc TT, PCN
Hội trường Nhà C
Từ ngày 24/7/2019 đến ngày 25/7/2019 TT, PCN
Y Thông
Chủ trì Hội thảo đánh giá sơ kết thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2016-2020. Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng DTMN

Văn phòng

 ĐPCT 135
Theo Giấy mời Khách sạn Đam San, thành phố Buôn Ma Thuật
Thứ Năm
(25/7/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Dự Hội thảo do Ban Chỉ đạo Đảng Đoàn Quốc hội tổ chức Vụ CSDT Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Tại Phòng họp 2A6, tầng 2, nhà Quốc hội
8h00 TT, PCN
Phan Văn Hùng
Dự Hội thảo của Hội đồng Dân tộc của Quốc hộii Văn phòng UB   Tòa nhà Quốc hội
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Họp Ban Tổ chức Hội thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Vụ Pháp chế Theo Giấy mời Tỉnh Bình Thuận
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Thông qua Chương trình đặc thù do Tổ thường trực xây dựng Đề án trình

Tổ Thường trực Đề án

Tổ Thường trực Đề án

Phòng họp Nhà D

Thứ Sáu
(26/7/2019)
8h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Hội thảo khoa học góp ý Đề án tổng thể đầu tư phát triển KTXH vùng DTTS,MN, vùng KTXH ĐBKK giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030

Vụ Tổng hợp,

Tổ Thường trực Đề án
Theo Giấy mời Hội trường Nhà C
8h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Tham gia các hoạt động của Hội thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Vụ Pháp chế Theo Giấy mời Tỉnh Bình Thuận
14h00 BT, CN
Đỗ Văn Chiến
Báo cáo xin ý kiến Đề án tổng thể đầu tư phát triển KTXH vùng DTTS,MN; vùng KTXH ĐBKK giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030

Tổ Thường trực Đề án,

Văn phòng UB
Tổ Thường trực Đề án. Phòng họp tầng 2, Văn phòng Chính phủ
20h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự và trao giải Hội thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (truyền hình trực tiếp) Vụ Pháp chế Theo Giấy mời Tỉnh Bình Thuận
Từ ngày 26/7/2019 đến ngày 28/7/2019 TT, PCN
Y Thông
Kiểm tra đánh giá Chương trình 135 tại 02 xã, 01 huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk

Văn phòng

 ĐPCT 135

- Đoàn kiểm tra;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Tỉnh Đắk Lắk