Chương trình làm việc của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 32 (Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022)

07:46 PM 05/08/2022 |   Lượt xem: 288 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
8/8
8h00

Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự phiên họp lần thứ Ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

TTTT, VPUB

- Thành viên Ban Chỉ đạo  CĐS và Tổ công tác giúp việc;

- Đ/c Hà Việt Quân, CVP 1719.

- PV: Cổng TTĐT; BDT&PT.

 

Phòng 503

Chuẩn bị tài liệu giao ban tuần gửi LĐUB tại phiên họp của UBQG về chuyển đổi số:

- Vụ Tuyên truyền báo cáo Kế hoạch tổng thể về công tác tuyên truyền năm 2023;
- Vụ KH-TC báo cáo tổng hợp Kế hoạch đi công tác địa phương năm 2023; tổng hợp số lượng hội nghị, hội thảo… năm 2023;
- Vụ HTQT báo cáo kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2023, tổng hợp dự kiến số lượng đoàn ra, đoàn vào năm 2023
(Tài liệu gửi về VPUB trước 14h ngày 06/8)

8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự Hội thảo lấy ý kiến đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) Vụ PC Đại diện Lãnh đạo Vụ PC KS Fortuna,  06B Láng Hạ, HN
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải làm việc với Tổng cục Trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao VPUB Theo Kế hoạch 36 Trần Phú, HN
16h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lào Cai Vụ DTTS, VPUB

- Đại diện LĐ&CC được phân công: DTTS, VPUB;

- Đại diện LĐ: CSDT, TT, ĐPI, Thanh tra, VP 1719, NKDT;

- Giúp việc TT, PCN;

- PV: Cổng TTĐT; Báo DT&PT.

Phòng 502 
Thứ Ba
9/8
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 TTTT, VPUB

- TT, PCN Y Vinh Tơr

Trụ sở Chính phủ

- Các đ/c TT, PCN;

- Thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 06;

- PV: Cổng TTĐT; Báo DT&PT.

Phòng 503
8h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ VPUB   BV Hữu nghị Việt Xô
9h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải làm việc Vụ Pháp chế để chuẩn bị nội dung họp với Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương Vụ PC

LĐ & CV Vụ PC

Phòng 506
9h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông đi kiểm tra sức khỏe định kỳ VPUB   BV Hữu nghị Việt Xô
10h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải làm việc với Vụ Pháp chế và Vụ Tổng hợp về Dự thảo sửa đổi Nghị định 05/2011/NĐ-CP và 2 Thông tư do Vụ Pháp chế và Vụ Tổng hợp chủ trì soạn thảo. Vụ PC, Vụ TH Vụ PC, Vụ TH Phòng 506
14h00

Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 và những tháng cuối năm 2022

VPUB, TTTT

- Các đ/c TT, PCN; 

- Thủ trưởng và phụ trách các vụ, đơn vị;

- Các đ/c PCVP, Lãnh đạo P.TH (VPUB);

- Vụ ĐP II, III, VPĐD TP. HCM dự họp qua Zoom;

- Các đ/c giúp việc LĐUB;

- PV: Cổng TTĐT, BDT&PT.

Phòng 506

Thứ Tư
10/8
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự phiên họp chất vấn, trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Cả ngày) VPUB PCVP Bùi Quốc Thắng

Phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội

8h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn họp Ban Thường vụ Đảng ủy: Duyệt nội dung và phương án nhân sự Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025.

(1) Từ 08h00 đến 09h30: Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận VPUB;

(2) Từ 09h30 đến 11h00: Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Học Viện Dân tộc.

- VP BCSĐ;

- Đảng bộ bộ phận VPUB;

- Đảng bộ bộ phận HVDT.

- Các đ/c UV BTV Đảng ủy;

- VP BCSĐ;

- Cấp ủy Đảng bộ bộ phận VPUB và Đảng bộ bộ phận HVDT.
Phòng họp 504
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh nghe Vụ Tuyên truyền báo cáo về việc triển khai Kế hoạch truyền thông Chương trình MTQG Vụ TT Đ/c Hoàng Thị Lề, Vụ trưởng Vụ TT Phòng họp tầng 15
14h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn họp Ban Thường vụ Đảng ủy: Duyệt nội dung và phương án nhân sự Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025.

(1) Từ 14h00 đến 15h30: Chi bộ Công ty Milaco;

(2) Từ 15h30 đến 17h00: Chi bộ Văn phòng Chương trình MTQG.

- VP BCSĐ;

- Chi bộ Công ty Milaco;

- Chi bộ VPCT MTQG.

- Các đ/c UV BTV Đảng ủy;

- VP BCSĐ;

- Cấp ủy: Chi bộ Công ty Milaco; VPCT MTQG.

Phòng họp 504
14h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh nghe Báo DT&PT báo cáo công tác chuẩn bị họp Ban Chỉ đạo tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 Báo DT&PT

- Lãnh đạo Báo DT&PT;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Phòng họp tầng 15
Thứ Năm
11/8
8h00

Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì họp Ban Chỉ đạo tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022

Báo DT&PT, Vụ TT

- Theo GM;

- VPUB: PCVP Phạm Bình Sơn, CV P. TH;

- PV: Cổng TTĐT, Báo DT&PT.

Phòng 503
8h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn họp Ban Thường vụ Đảng ủy: Duyệt nội dung và phương án nhân sự Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025.

(1) Từ 08h00 đến 09h30: Chi bộ TTTT;

(2) Từ 09h30 đến 11h00: Chi bộ TTUB.

- VP BCSĐ;

- Chi bộ TTTT;

- Chi bộ TTUB.

- Các đ/c UV BTV Đảng ủy;

- VP BCSĐ;

- Cấp ủy: Chi bộ TTTT; Chi bộ TTUB.

Phòng họp 504
14h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn họp Ban Thường vụ Đảng ủy: Duyệt nội dung và phương án nhân sự Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025.

(1) Từ 14h00 đến 15h30: Chi bộ Vụ CDST;

(2) Từ 15h30 đến 17h00: Chi bộ Báo DT&PT.

- VP BCSĐ;

- Chi bộ Vụ CSDT;

- Chi bộ Báo DT&PT.

- Các đ/c UV BTV Đảng ủy;

- VP BCSĐ;

- Cấp ủy: Chi bộ Vụ CSDT; Báo DT&PT.

Phòng họp 504
Thứ Sáu
12/8
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì nghe báo cáo các nội dung vướng mắc trong ban hành cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 VP 1719

- TT, PCN Y Vinh Tơr;

- Thủ trưởng: VP 1719, KHTC, CSDT, Tuyên truyền, ĐP1, TCCB, DTTS, PC, VPUB;

- PCVP Phạm Bình Sơn;

- PV: CTTĐT, BDT&PT.

Phòng 503
8h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn họp Ban Thường vụ Đảng ủy: Duyệt nội dung và phương án nhân sự Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025.

(1) Từ 08h00 đến 09h30: Chi bộ NKDT;

(2) Từ 09h30 đến 11h00: Chi bộ Vụ Tuyên truyền.

- VP BCSĐ;

- Chi bộ NKDT;

- Chi bộ Vụ TT.

- Các đ/c UV BTV Đảng ủy;

- VP BCSĐ;

- Cấp ủy: Chi bộ NKDT; Chi bộ Vụ TT.

Phòng họp 504
8h30 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 VPUB   TT Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, HN
14h00

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn họp Ban Thường vụ Đảng ủy: Duyệt nội dung và phương án nhân sự Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025.

(1) Từ 14h00 đến 15h30: Chi bộ TCDT;

(2) Từ 15h30 đến 17h00: Chi bộ Vụ Tổng hợp.

- VP BCSĐ;

- Chi bộ TCDT;

- Chi bộ Vụ TH.

- Các đ/c UV BTV Đảng ủy;

- VP BCSĐ;

- Cấp ủy: Chi bộ TCDT; Chi bộ Vụ TH.

Phòng họp 504

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.