Chương trình làm việc của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 18 (Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022)

05:52 PM 29/04/2022 |   Lượt xem: 64 |   In bài viết | 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
02/5
  Cơ quan nghỉ bù ngày Lễ 30/4 và 01/5      
Thứ Ba
03/5
  Cơ quan nghỉ bù ngày Lễ 30/4 và 01/5      
Thứ Tư
04/5
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII VPUB VPUB Số 1, Hùng Vương, HN
Từ 4/5 - 6/5 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đi khảo sát hoàn thiện hồ sơ Đề án “Xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng Danh mục các dân tộc Việt Nam” tại tỉnh Thừa Thiên Huế Vụ DTTS

- LĐ và CV Vụ DTTS được phân công;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thứ Năm
05/5
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII VPUB VPUB Số 1, Hùng Vương, HN
14h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông dự Họp với Thanh tra Ủy ban về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 VPUB, TTUB

- Tập thể LĐ, CC TTUB;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Phòng họp tầng 19
Thứ Sáu
06/5
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII VPUB VPUB Số 1, Hùng Vương, HN
16h00 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông tiếp và làm việc với Đoàn CPM 2022 của ADB Vụ HTQT, VPUB

- Lãnh đạo, chuyên viên Vụ HTQT được phân công nhiệm vụ; Đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị: KHTC, VPUB, CSDT, VP1719.

- Công chức giúp việc TT, PCN.

Phòng họp 506
Thứ Bảy
07/5
8h00 Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII VPUB VPUB Số 1, Hùng Vương, HN
Chủ Nhật
08/5
         

 

Ghi chú:

- Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban;

- Lịch công tác đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc thay giấy mời đối với thành phần nội bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật; chuẩn bị nội dung được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham dự đúng thời gian, thành phần.